Endüstriyel Tasarımda Toplam Kalite ve İnovasyon (ETKİ)

Demir ve demir dışı metaller ile kimyevi maddeler sektörleri özelinde olmak üzere İstanbul sanayisinin alt sektörlerinde, tasarım değer zincirindeki aktörler arasında etkin bir iletişimin sağlanarak markalaşma ve endüstriyel tasarım çalışmalarının teşvik edilmesi ile yüksek katma değerli bir sanayi sektörü dönüşümünü sağlamayı hedefleyen projemiz, İstanbul Kalkınma Ajansı (İSTKA) tarafından yürütülen Yenilikçi İstanbul Mali Destek Programı kapsamında hibe almaya hak kazanmıştır.

İstanbul Demir ve Demirdışı Metaller İhracatçıları Birliği ileİstanbul Kimyevi Maddeler ve Mamülleri İhracatçıları Birliği ortaklığında yürütülecek projenin 01.09.2014 tarihinde başlamış olup projenin toplam süresi 12 aydır.

PAYLAŞ