Ticaret Müşavirlerimizle Elektronik Sohbetler - Hollanda

Türkiye İhracatçılar Meclisinden alınan bir yazıda, T.C. Ticaret Bakanlığının yazısına atfen, Bakanlığa bağlı olarak dünyanın dört bir yanında ihracatımızın geliştirilmesi için çalışmakta olan Ticaret Müşavir ve Ataşelerimizle Türk iş dünyasını bir araya getirmek üzere Bakanlık tarafından “Ticaret Müşavirlerimizle Elektronik Sohbetler” toplantıları düzenlenmekte olduğundan bahisle, 23 Temmuz 2020 Perşembe günü 15.00-16.30 saatleri arasında Hollanda'da görev yapmakta olan Ticaret Müşavir ve Ataşelerimiz ile ülkede yerleşik iş insanlarımızın konuşmacı olarak katılımlarıyla e-sohbet toplantısı gerçekleştirileceği ifade edilmektedir.

Söz konusu sohbet toplantısı hususunda ilgili firmalarımızın bilgileri rica olunur.


Not: Sohbet toplantısı “Microsoft Teams” uygulaması üzerinden gerçekleştirilecektir. Toplantıya katılabilmek için aşağıdaki linke veya görsele tıklamanız yeterlidir. Microsoft Teams uygulaması bilgisayarlara yüklenebileceği gibi web üzerinden de katılım mümkündür. Sohbet toplantısının akıllı mobil cihazlardan takip edilebilmesi için ise Microsoft Teams uygulamasının mobil cihazlara indirilmesi gerekmektedir.

Link: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19:meeting_N2VhYjZkMmUtNGQ2OC00NGNkLWEyZjktNDE0ZTI0YTA2ZTM3@thread.v2/0?context={"Tid":"135daa6d-68b1-4fd7-9170-1b858b19b321","Oid":"32e8d58a-6a51-4786-b3b6-b0a2f51f84e2"}

 

 

PAYLAŞ