TİTCK Yeni Kozmetik Yönetmeliği Hakkında

Ülkemizin taraf olduğu 1/95 Gümrük Birliği Kararı ile Malların serbest dolaşımının temini için Kozmetik Yönetmeliği 23/05/2005 tarihli ve 25823 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Ancak bu yönetmelik (AT) 1223/2009 Kozmetik Tüzüğüne tam olarak uyumlu olmadığından AB direktifi ile uyumlu olarak Kozmetik Ürünler Yönetmeliği taslağı hazırlanmıştır. Söz konusu taslak Yönetmeliğin yayımlanması ile şu an yürürlükte bulunan Kozmetik Yönetmeliği yürürlükten kaldırılarak mülga edilecektir.

Bu kapsamda https://www.titck.gov.tr/mevzuat/kozmetik-urunler-yonetmelik-taslagi-ve-ekleri-30122020131334 bağlantısında sunulan söz konusu taslak yönetmeliğin incelenmesi ve taslak yönetmeliğe ilişkin görüşlerinizin Mevzuat Hazırlama Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğin Ek 2’sinde yer alan “Taslaklar Hakkında Görüş Bildirilmesinde Kullanılacak Form” kullanılarak, 28.01.2021 tarihine kadar derya.akcoren@ikmib.org.tr (Görüş Tablosu Eki) iletilmesi gerekmektedir. 

Görüş Tablosu Ek

PAYLAŞ