Tayvan Sağlık Sektörü

Tayvan, Pasifik Okyanusu’nda, Çin Halk Cumhuriyeti'nin güney doğusunda yer alan bir ada ülkesidir.

IMF verilerine göre 2017 yılında Tayvan’ın  GSYİH’sı 535,5 milyar $ olup,  kişi başı GSYİH 22.684 $’dır. İşsizlik oranı %4 seviyesindedir.

Tayvan, özellikle Dünya Ticaret Örgütü’ne üye olduktan sonra ekonomisini dış rekabete açmıştır. Bankalarda yabancı yatırımlara izin verilmeye ve sermaye kontrolleri azaltılmaya başlanmıştır.

Çoğu yabancı firma Tayvan pazarına acenteler aracılığıyla girmektedir. Tayvan'da bir acente ya da dağıtımcı bulmak için çeşitli yollar vardır. Taipei İthalatçı ve İhracatçılar Birliği yaklaşık 10.000 üyeye sahiptir ve yabancı ihracatçılara üyeleri arasından acente bulmak için yeterli olanakları vardır. Ayrıca birçok Sanayi Birliği üyelerinin listesini yayınlarlar. TAITRA (Tayvan Dış Ticaret Kurumu) da Tayvan firmaları hakkında sağlıklı bilgiler verebilir. İstanbul'da da TAITRA'nın bir ofisi bulunmaktadır.

Ülkeye ulaşım ve kargo taşımacılığında en çok kullanılan havaalanları Chiang Kai-shek ve Kaohsiung uluslararası havaalanlarıdır. Bunun yanı sıra, çok sayıda yerel havaalanı, Tayvan’ın büyük şehirleri ve çevre adalara ulaşım sağlamaktadır. Denizyolu ile ulaşımda ise, Keelung, Taichung, Kaohsiung, Suao ve Haulien limanları kullanılır. Şehir içi ulaşımda kullanılan taksilerde taksimetre vardır. Ülkenin başlıca şehirleri, oldukça geniş otobüs hizmet ağına sahiptir. Yine ülkede yaklaşık 1.000 km uzunluğunda demiryolu ağı vardır.

Tayvan Sağlık Sektörü

 • 2014 yılında Tayvan sağlık harcamalarının GSYİH’daki payı  %6,3 olup, bunun her  yıl %4,8 oranında artması beklenmektedir.
 • Tayvan, 2014 yılında kişi başı yapılan 2.546 $  sağlık harcamaları ile Asya Pasifik bölgesindeki en büyük orana sahip ülkelerdendir.
 • 2016 yılında Tayvan   tıbbi cihaz pazarı yaklaşık 4,7 milyar  $ büyüklüğe ulaşmıştır.
 • High-end medikal ürünlerin % 70’i ithal edilmekte olup, en büyük paya ABD sahiptir.

Medikal ürün gönderiminde Tayvan otoritelerince talep edilen zorunlu belgelere ilaveten, medikal ürünler için serbest satış sertifikası alınması ve ürünlerin MOHW (Ministry of Health and Welfare)’e kayıt ettirilmesi gerekmektedir.

 

 

2014

(bin $)

2015

(bin $)

2016

(bin $)

2017 (Tahmini)

(bin $)

   Toplam Medikal Ürün Pazar Büyüklüğü

3,374,870

3,471,945

4,720,457

5,937,202

   Toplam Yerel Üretim

2,723,833

2,788,519

3,051,425

3,488,294

   Toplam İhracat

862,564

861,367

1,724,129e

1,758,612

   Toplam İthalat

1,513,601

1,544,793

3,393,161e

3,474,597

Data Sources:
Total Local Production: Estimates by Taiwan Industrial Economics & Knowledge Center (IEK)
Total Exports: Customs Administration, Taiwan Ministry of Finance
Total Imports: Customs Administration, Taiwan Ministry of Finance
Imports from U.S.: U.S. Census Bureau

Talep görmesi beklenen ve yatırıma açık alt ürün grupları: 

 • Kardiyovasküler ürünler
 • Endoskopi cihazları
 • Bilgisayarlı tomografi
 • Ultrasonik kontrol cihazları
 • Manyetik Rezonansla Görüntüleme Cihazları
 • Hemodiyaliz cihazı
 • Kromatograflar ve elektroforez cihazları
 • Şok dalga litotripsi cihazları
 • Dişçilikte kullanılan X-rays cihazları
 • Kataterler
 • Yapay eklemler
 • Laboratuvarlarda Veya Teşhiste Kullanılan Reaktifler

Medikal sektöründe fırsatlar:

 • Artan yaşlı nüfus oranı ( toplam nüfusun % 13’ü 65 yaş üstü)
 • Yüksek teknolojili medikal ürünlere olan talebin artması ( hali hazırda % 70’i ithal edilmektedir)  
 • Asya pazarına ulaşım
 • Web Resources

Kaynaklar: U.S. Census Bureau ; Taiwan Ministry of Health and Welfare ;Taiwan Food and Drug Administration ;Taiwan National Health Insurance Administration ;Taiwan Ministry of Economic Affairs (MOEA)Customs Administration, Taiwan Ministry of FinanceBusiness Monitor International (BMI) ResearchT.C. Ekonomi Bakanlığı
 

Bu kapsamda, mevcut potansiyelin değerlendirilmesi adına İKMİB olarak 21-24 Haziran 2018 tarihleri arasında Medicare Taiwan fuarına milli katılım organizasyonu düzenlenecektir.  Detaylı bilgi için duyurumuza https://goo.gl/fnJwcu bağlantısından ulaşabilirsiniz.

 

PAYLAŞ