MEDICA 2017 FUARI MİLLİ KATILIM ORGANİZASYONU HK.

Sayın Sektör Temsilcisi,

13-16 Kasım 2017 tarihleri arasında Almanya’nın Düsseldorf şehrinde düzenlenecek olan “Medica Fuarı”nın milli katılım organizasyonunun, T.C. Ekonomi Bakanlığı’ndan onay alınması ve yeterli başvuru olması durumunda, dokuzuncu kez Birliğimizce gerçekleştirilmesi planlanmaktadır.

Medikal cihazlar, ürünler, sarf malzemeleri, hastane mobilyaları, cerrahi ekipmanlar, ortopedik ürünler, ilaç ve yazılım ürünlerinin de sergilenebildiği ve senede bir kez düzenlenen “Medica  Fuarı”na  2016 yılında 5.000’ den fazla firma katılmıştır. Fuarı, 135 ülkeden gelen, sağlık ve medikal sektörü ile ilgilenen yaklaşık 128 bin kişi ziyaret etmiştir. Sağlık sektöründe dünyada düzenlenen en büyük etkinlik konumunda olan “Medica Fuarı”na, 2016 yılında milli katılım organizasyonumuz altında 38 firma katılım gösterirken, 83 firma ise bireysel olarak iştirak etmiştir.

Medica 2017 Fuarı”na Birliğimiz organizasyonu altında katılacak firmalarımız için yer kirası, özel stant konstrüksiyonu, genel tanıtım giderleri, fuar alanında verilecek diğer hizmetler (catering, internet bağlantısı, faks, katılımcı broşürü v.b.) ile teşhir ürünlerinin (İstanbul-Fuar alanı-İstanbul) nakliyesini (m2 başına 0,2 m3) içeren katılım bedelinin 780€/m2 ( nakliye hariç katılım bedelinin 750 € /m2) olması planlanmaktadır. 

T.C. Ekonomi Bakanlığı'nın 2017/4 sayılı Yurt Dışında Gerçekleştirilen Fuar Katılımlarının Desteklenmesine İlişkin Karar uyarınca desteğe esas tutar fuar bazında metrekare başına belirlenen yaklaşık toplam maliyetin %50’sini geçemez. Azami destek tutarı ise 75.000 TL’yi geçemeyecektir. Ayrıca bahsi geçen karar uyarınca Medica Fuarı’nın prestijli fuarlar kapsamına girmesi durumunda azami destek tutarı, fuara prestijli fuar kapsamında katılmak isteyen üyelerimiz için 250.000 TL’yi geçemeyecektir.

Söz konusu Fuara Birliğimiz organizasyonunda iştirak etmek isteyen üyelerimizin (ekte belirtilen şartları göz önünde bulundurarak ve peşinen kabul ederek), https://tinyurl.com/medica2017millikatilim linkinde yer alan başvuru formunu doldurmaları ve ekte yer alan banka hesabına talep edilen m2 başına 100 € avans tutarı karşılığının ( örnek olarak; 9 m2 için 900 € gibi) T.C. Merkez Bankasının günlük efektif satış kurunu baz alarak Türk Lirası cinsinden yatırıldığına dair ödeme dekontunu en geç 21 Temmuz 2017 Cuma günü mesai bitimine kadar Birliğimiz Kimyevi Maddeler Şubesine (Fax: 0212 454 00 46; E-posta: seyma.inam@immib.org.tr) göndermeleri önemle rica olunur.

 

Ek: Banka Hesap Bilgileri ve Katılım Şartları ( 2 Sayfa)

 

Banka Hesap Bilgileri;

Alıcı Adı:                   İstanbul Kimyevi Maddeler ve Mam. İhr. Bir.

Banka ve Şube Adı: Vakıflar Bankası İstanbul Güneşli Şubesi

IBAN (TL):               TR47 0001 5001 5800 7266 1442 57

 

Katılım Şartları

 • Fuar başvurusu için, en geç 21 Temmuz 2017 Cuma günü mesai bitimine kadar https://tinyurl.com/medica2017millikatilim linkinde yer alan başvuru formunun doldurulup talep edilen m2 başına 100 € avans tutarı karşılığının ( örnek olarak; 9 m2 için 900 € gibi) T.C. Merkez Bankasının günlük efektif satış kurunu baz alarak Türk Lirası yatırılması gerekmektedir. Online başvurular, avans ödemesi gerçekleştirildikten sonra geçerli sayılacaktır.

 • Avans ödemesinin yapıldığına dair dekontun Birliğimiz Kimyevi Maddeler Şubesine (Fax: 0212 454 00 46 veya E-posta: seyma.inam@immib.org.tr gönderilmesi gerekmektedir. Aksi takdirde başvuru geçersiz sayılacaktır.

 • Başvuran firmanın eksik veya döviz cinsinden avans ödemesi yapması durumunda, Birliğimizce herhangi bir geri bildirim yapılmayacaktır. Takip sorumluluğu tamamen başvuran firmaya aittir.

 • Başvuru yapılmasının ardından katılımdan vazgeçilmesi durumunda katılım avansı iade edilmeyecektir.

 • Yapılacak ödemelerin katılımcı firmanın banka hesabından organizatör firmanın banka hesabına bankacılık kanalıyla yapılması gerekir. Elden banka hesabımıza ödeme yapılması durumu kabul edilmemektedir.

 • Hol ve stand büyüklüklerine göre yer tahsisleri; başvuruda bulunan firmaların başvuru sırası, avans tutarlarını yatırmış olmaları, Birliğimize üyelik durumları, üyelik borç durumları, önceki senelerde bu fuara Birliğimiz ile katılma sıklığı kriterleri göz önünde bulundurularak Birliğimizce yapılacak olup takdir hakkı Birliğimize aittir. Yer tahsislerinin Eylül ayı içerisinde gerçekleştirilmesi planlanmaktadır.

 • Birliğimiz adına ayrılan alana göre talep edilen m2’lerde değişiklik yapılabilecektir. Hollere göre yer tahsisleri yukarıda belirtilen şartlar göz önünde bulundurularak Birliğimizce yapılacaktır.

 • Birliğimiz, fuar organizasyonlarını, başvuru sayısına, bütçe ve organizasyon imkânlarına göre iptal etme hakkına sahip olup böyle bir durumunda başvuran firmaların ödedikleri bedeller iade edilir.

 • T.C. Ekonomi Bakanlığı'nın 2017/4 sayılı Yurt Dışında Gerçekleştirilen Fuar Katılımlarının Desteklenmesine İlişkin Karar’ında belirtilen şartları yerine getiren üyelerimiz destekten faydalanabilirler.

 • < https://tinyurl.com/medica2017millikatilim > linkinde yer alan başvuru formunun ilgili üye tarafından doldurulması ve başvuru avansının ödenmesi ile işbu fuar duyurusundaki şartların Birlik Üyesi Firma tarafından peşin olarak, gayri kabili rücu kabul, beyan ve taahhüt edildiği kabul olunur.

   

PAYLAŞ