NRA Show 2018 Fuarı Milli Katılım Organizasyonu Hk.

Sayın Üyemiz,

19 - 22 Mayıs 2018 tarihleri arasında A.B.D’ nin Şikago şehrinde, ev ve mutfak eşyaları, restoran ekipmanları ve gıda sektörlerine yönelik olarak düzenlenecek olan “NRA Show 2018 Fuarı” Türkiye milli katılım organizasyonu, yeterli katılım sağlanması ve Ekonomi Bakanlığı’ndan izin alınması durumunda, ilk kez Birliğimiz organizatörlüğünde düzenlenecektir.

NRA Show 2018 Fuarı, 2017 yılında yaklaşık 66 bin kişi tarafından ziyaret edilmiş olup, fuarda 37 ülkeden 2.350 firma ürünlerini sergilemiştir.

NRA Show 2018 Fuarı'na organizasyonumuz altında katılacak firmalarımız için, yer kirası, özel stant konstrüksiyonu, genel tanıtım giderleri, fuar alanında verilecek diğer hizmetler (internet bağlantısı, catering, faks, katılımcı broşürü v.b.) ile teşhir ürünlerinin (İstanbul - Fuar alanı - İstanbul) nakliyesini içeren katılım bedelinin nakliye dâhil 1.050 USD/m2, nakliye hariç 950 USD/m2 olacağı öngörülmektedir. Söz konusu fuar, T.C. Ekonomi Bakanlığı’nın 2017/4 sayılı Yurt Dışında Gerçekleştirilen Fuar Katılımlarının Desteklenmesine ilişkin karar kapsamında Bakanlık tarafından belirlenecek bedel üzerinden 85.000 TL’ye kadar desteklenebilecektir. (Fuarın prestijli fuarlar listesinde yer alması durumunda destek limiti 284.000 TL olmaktadır).

Bilgileriniz ve söz konusu Fuara Birliğimiz organizasyonunda iştirak etmek isteyen üyelerimizin, en geç 9 Mart 2018 Cuma günü mesai bitimine kadar http://bit.ly/NRASHOW2018_Basvuru_Formu linkinde yer alan başvuru formunu doldurup, Vakıflar Bankası İstanbul Güneşli Şubesi nezdinde bulunan İstanbul Kimyevi Maddeler ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (IBAN: TR47 0001 5001 5800 7266 1442 57 no'luTL) hesabına talep edilen m2 başına 100 USD karşılığı TL tutarındaki katılım avansının yatırıldığını gösterir banka dekontunu Birliğimiz Kimyevi Maddeler Şubesine (Faks: 0212 454 00 46, E-posta: bulut.sahan@immib.org.tr) göndermeleri önemle rica olunur.

TL Banka Hesap Bilgileri

Alıcı Adı: İstanbul Kimyevi Maddeler ve Mamulleri İhracatçıları Birliği

Banka ve Şube Adı: Vakıflar Bankası İstanbul Güneşli Şubesi

IBAN (TL): TR47 0001 5001 5800 7266 1442 57

Not: Ödeme için açıklama kısmına NRA Show 2018 yazılması rica olunur.

 

Katılım Şartları

Fuar başvurusu için, en geç 9 Mart 2018 Cuma günü saat 17:30’a kadar http://bit.ly/NRASHOW2018_Basvuru_Formu linkinde yer alan başvuru formunun doldurulup talep edilen metrekare alan başına 100 USD avans tutarı karşılığının T.C. Merkez Bankasının günlük efektif satış kurunu baz alarak Türk Lirası olarak yatırılması gerekmektedir. Online başvurular, avans ödemesi gerçekleştirildikten sonra geçerli sayılacaktır.

Avans ödemesinin yapıldığına dair dekontun Birliğimiz Kimyevi Maddeler Şubesi’ne (E-posta: bulut.sahan@immib.org.tr) gönderilmesi gerekmektedir. Aksi takdirde başvuru geçersiz sayılacaktır.

Başvuran firmanın eksik veya döviz cinsinden avans ödemesi yapması durumunda, Birliğimizce herhangi bir geri bildirim yapılmayacaktır. Takip sorumluluğu tamamen başvuran firmaya aittir.

Başvuru yapılmasının ardından katılımdan vazgeçilmesi durumunda katılım avansı iade edilmeyecektir.

Yapılacak ödemelerin katılımcı firmanın banka hesabından organizatör firmanın banka hesabına bankacılık kanalıyla yapılması gerekir. Elden banka hesabımıza ödeme yapılması durumu kabul edilmemektedir.

Hol ve stant büyüklüklerine göre yer tahsisleri; başvuruda bulunan firmaların başvuru sırası, avans tutarlarını yatırmış olmaları, Birliğimize üyelik durumları, üyelik borç durumları, söz konusu fuara önceki senelerde milli katılım organizasyonu ile katılma sıklığı kriterleri göz önünde bulundurularak Birliğimizce yapılacak olup takdir hakkı Birliğimize aittir.

Birliğimiz adına ayrılan alana göre, firmalar tarafından talep edilen metrekare alan büyüklüklerinde değişiklik yapılabilecektir. Hollere göre yer tahsisleri yukarıda belirtilen şartlar göz önünde bulundurularak Birliğimizce yapılacaktır.

Birliğimiz, fuar organizasyonlarını, başvuru sayısına, bütçe ve organizasyon imkânlarına göre iptal etme hakkına sahip olup böyle bir durumunda başvuran firmaların ödedikleri bedeller iade edilir.

Destekten yararlanılabilmesi için stantta sergilenen ve/veya tanıtımını yapılan ürünlerin yurtiçinde üretildiğine dair, katılımcı firmaya veya pazarlama sözleşmesi yapılan firmaya ait kapasite raporu ibraz edilmesi gerekmekte olup, kapasite raporunda yer alan üretim konusuna dâhil olmayan ürün ve/veya ithal ürün sergileyen ve/veya tanıtım yapan firmalar destekten yararlanamamaktadır.

2017/4 Sayılı Karar Kapsamında yurtdışı fuar organizasyonlarına ve Bakanlıkça (İhracat Genel Müdürlüğü) belirlenerek ilan edilen ve yurtdışında düzenlenen desteklenecek sektörel nitelikli uluslararası fuarlar listesinde yer alan fuarlara katılım sağlayan Türk Ticaret Kanunu hükümleri çerçevesinde kurulmuş, ihracatçı birliğine üye şirket ile Türkiye’de yerleşik üretici/imalatçı organizasyonları destekten yararlandırılır” hükmüne istinaden ihracatçı birliğine üye olmayan şirketler ve Türk Ticaret Kanunu hükümleri çerçevesinde kurulmamış şirketler destekten yararlanamamaktadır.

Http://bit.ly/NRASHOW2018_Basvuru_Formu linkinde yer alan başvuru formunun ilgili üye tarafından doldurulması ve başvuru avansının ödenmesi ile işbu fuar duyurusundaki şartların Birlik Üyesi Firma tarafından peşin olarak, gayri kabili rücu kabul, beyan ve taahhüt edildiği kabul olunur.

PAYLAŞ