2021 Yılı Desteklenen Bireysel Fuarlar Listesine Ekleme Talepleri - 2017/4 Sayılı Karar Hk.

T.C. Ticaret Bakanlığı’ndan alınan 30.10.2020 tarih ve 58634489 sayılı yazılarında; 2021 yılında Bireysel Fuar Katılımı kapsamında desteklenen fuarlar listesine yapılacak ekleme taleplerinin, 2017/4 Sayılı Yurt Dışında Gerçekleştirilen Fuar Katılımlarının Desteklenmesine İlişkin Karar’ın Uygulama Usul ve Esasları Genelgesi’nin ilgili hükümlerine göre Bakanlıklarına (fuarın başlama tarihinden) en geç 1 (bir) ay önce iletilmesi gerektiği ifade edilmiştir. Aynı yazının devamında, söz konusu talepler Bakanlıklarına iletilirken;

  •  Firmaların ilgili fuarın yetkili organizatörüyle akdettikleri fuar katılım sözleşmesi veya fatura örneklerinin de gönderilmesi,
  •  Gönderilecek sözleşme veya fatura örneklerinde stand katılım alanı (metrekare cinsinden) büyüklüğüne ilişkin bilgilerin de yer alması,

gerektiği belirtilmiştir.


Bu itibarla, firmalarımızca katılımı planlanan sektörel nitelikteki uluslararası yurt dışı fuarların 2021 yılı bireysel katılım desteği kapsamına alınması yönündeki taleplerin, yukarıda bahsi geçen Bakanlık talimatındaki hususlar çerçevesinde, Bakanlığa süresi içinde gönderilmesini teminen fuarın başlama tarihinden en geç 2 (ay) önce Birliğimize iletilmesi gerekmektedir.

NOTLAR:
1. Bireysel Fuar Ekleme Talebi dilekçe örneğine, www.immib.org.tr web sayfamızda yer alan https://www.immib.org.tr/files/Doc/Devletyrd/2017-4_Ekleme_Talebi%20(2021).docx linkinden erişim sağlanabilir.

2. Eksiksiz olarak doldurulmuş fuar ekleme talebi dilekçesi ve eklerinin (fatura, sözleşme v.b) immib@immib.org.tr e-posta adresine gönderilerek zamanında İMMİB evrak kaydına alınmış olması gerekmektedir.

PAYLAŞ