Arab Health 2022 Türkiye Milli Katılım Organizasyonu

Sayın Sektör Temsilcisi,

24 - 27 Ocak 2022 tarihleri arasında Dubai/BAE’de  düzenlenecek olan Arab Health 2022 Fuarı milli katılım organizasyonu, T.C. Ticaret Bakanlığından onay alınması ve yeterli başvuru olması durumunda üçüncü kez Birliğimiz tarafından gerçekleştirilecektir.

Medikal ekipman ve cihazlar, tek kullanımlık ürünler, hastane yönetim sistemleri, sarf malzemeleri, hastane mobilyaları, sağlık turizmi, bilişim sistemleri, cerrahi ekipmanlar, ortopedik ürünler, ilaç ve takviye edici gıdaların da sergilenebileceği ve senede bir kez düzenlenen Arab Health Fuarı'na 2021 yılında online ve fiziki olarak 3500’ün üzerinde firma katılmıştır. Sağlık sektöründe Orta Doğu’ da düzenlenen ve en büyük etkinlik konumunda olan Arab Health 2021 Fuarı’na 28’i milli, 48’i bireysel olmak üzere 76 Türk firmamız iştirak etmiştir.

2021 yılında düzenlenen fuara ilişkin bilgilere https://turkishhealthcare.org/tr/events/arab-health-2021-fuari-milli-katilim-organizasyonu linkinden ulaşabilirsiniz.

Arab Health 2022 Fuarı'na Birliğimiz organizasyonu dahilinde katılacak firmalar için;

 • yer kirası
 • özel stant konstrüksiyonu
 • kayıt ücreti (zorunlu giderler dahil)
 • genel tanıtım giderleri
 • fuar alanında verilecek diğer hizmetleri içeren katılım bedeli nakliye dahil 1.500 USD/m2, nakliye hariç 1.450 USD/m2’dir.

Söz konusu fuara Birliğimiz organizasyonunda katılmak isteyen firmaların ekte yer alan şartları göz önünde bulundurarak ve peşinen kabul ederek en geç 12 Kasım 2021 Cuma günü saat 16:00'a kadar aşağıda yer alan başvuru işlemlerini gerçekleştirmesi rica olunur.

Katılım Şartları :

 • Fuar başvurusu için https://tinyurl.com/ah2022milli bağlantısında yer alan başvuru formunun doldurularak, talep edilen 1000 USD avans tutarının belirtilen hesaba yatırılması gerekmektedir. Online yapılan başvurular; avans ödemesinin gerçekleştirilmesi ve avansa ilişkin dekontun canan.ersoy@ikmib.org.tr   ve irem.degertekin@ikmib.org.tr   adreslerine gönderilmesi ve taahhütnamenin elektronik imza ile imzalanarak immib@hs01.kep.tr (KEP) adresi üzerinden veya elektronik imza yapılamaması durumunda ıslak imzalı olarak tarafımıza gönderilmesi halinde geçerli sayılacaktır.
 • Ödemelerin Dolar(USD) olarak yapılması gerekmekte olup, başvuran firmanın eksik avans ödemesi yapması durumunda, Birliğimizce herhangi bir geri bildirim yapılmayacaktır. Takip sorumluluğu tamamen başvuran firmaya aittir.
 • Başvuru yapılmasının ardından katılımdan vazgeçilmesi durumunda ödenen avans bedeli iade edilmeyecektir.
 • Yapılacak ödemelerin katılımcı firmanın banka hesabından Birliğimizin banka hesabına bankacılık kanalıyla yapılması gerekmektedir. Elden banka hesabımıza ödeme yapılması durumu kabul edilmemektedir.
 • Birliğimiz adına ayrılan alana göre talep edilen m2’lerde değişiklik yapılabilecektir. Birliğimiz, fuar organizasyonlarını, başvuru sayısına, bütçe ve organizasyon imkânlarına göre iptal etme hakkına sahip olup böyle bir durumunda başvuran firmaların ödediği bedeller iade edilir.
 • Hol ve stant büyüklüklerine göre yer tahsisleri Birliğimizce yapılacak olup; yerleşimler esnasında başvuruda bulunan firmaların başvuru sırası, avans tutarlarını yatırmış olmaları, Birliğimize üyelik durumları, üyelik borç durumları, önceki senelerde bu fuara Birliğimiz ile katılma sıklığı gibi kriterler göz önünde bulundurulacak, gerekli durumlarda Birliğimiz adına ayrılan alana göre talep edilen m2’lerde değişiklik yapılabilecektir. Bu konuda takdir hakkı Birliğimize aittir.
 • T.C. Ticaret Bakanlığının 2017/4 sayılı Yurt Dışında Gerçekleştirilen Fuar Katılımlarının Desteklenmesine İlişkin Karar’ında belirtilen şartları yerine getiren üyelerimiz destekten faydalanabilirler.
 • Başvuru formunun ilgili üye tarafından doldurulması ve başvuru avansının ödenmesi ile işbu fuar duyurusundaki şartların Birlik Üyesi Firma tarafından peşin olarak, gayri kabili rücu kabul, beyan ve taahhüt edildiği kabul olunur.

Online Başvuru Formu

https://tinyurl.com/ah2022milli

2021 Yılında Gerçekleşen Fuara İlişkin Fotoğraflar

https://tinyurl.com/ah2021standlar

Arab Health 2022'deki Yerlerimiz

 https://tinyurl.com/ah22layoutweb

Taahhütname

https://tinyurl.com/taahhutname22

Banka Hesap Bilgileri

Alıcı Adı : İstanbul Kimyevi Maddeler ve Mam. İhr. Bir.
Banka ve Şube Adı : Vakıflar Bankası İstanbul Güneşli Şubesi
IBAN ($) : TR70 0001 5001 5804 8012 0284 45
SWIFT(BIC) : TVBATR2A 

Yurtdışında düzenlenen fuarlar 2021 yılında, T.C. Ticaret Bakanlığının 2017/4 sayılı Yurt Dışında Gerçekleştirilen Fuar Katılımlarının Desteklenmesine ilişkin karar kapsamında Bakanlık tarafından belirlenecek bedel üzerinden 140.000 TL’ye kadar, fuarın prestijli fuarlar listesinde yer alması durumunda 472.000 TL’ye kadar desteklenmektedir. 2022 yılı destek limiti ve tutarı henüz yayınlanmamıştır.

PAYLAŞ