Basitleştirilmiş Gümrük Hattı- Rus Gümrük İdarelerinin Genişletilmesi

TİM'den gelen bir yazıda, Ticaret Bakanlığından alınan bir yazıya atfen, Rusya Federal Gümrük Servisi'nden alınan yazıya atfen, Türkiye ile Rusya Federasyonu arasında 18 Eylül 2008 tarihinde imzalanan "Gümrük İşlemlerinin Basitleştirilmesine İlişkin Protokol" ve diğer tamamlayıcı protokollerle hayata geçirilen Basitleştirilmiş Gümrük Hattı (BGH) uygulamasının 11 Şubat 2021 tarihinden itibaren sınırlama olmaksızın tüm Rus gümrük idarelerine genişletildiği ifade edilmektedir.

Bu itibarla, Meclisimizce hazırlanan BGH sistemi bilgi notu ekte yer almakta olup, BGH uygulaması tüm Rus gümrük idarelerine genişletilmiştir.

Bilgilerinize sunulur.

EK: https://www.ikmib.org.tr/files/health/BASİTLEŞTİRİLMİŞ%20GÜMRÜK%20HATTI-%20RUS%20GÜMRÜK%20İDARELERİNİN%20GENİŞLETİLMESİ-2.pdf

PAYLAŞ