Etil Alkol, Kolonya, Dezenfektan, Hidrojen Peroksit, Meltblown Kumaş İhracatı Ön İzni Hk. Duyuru

Sayın Üyemiz,

18 Mart 2020 tarihli ve 31072 sayılı Resmi Gazete‘de yayımlanan “İhracı Kayda bağlı Mallara İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: İhracat 2006/7)’de değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (İHRACAT 2020/5) ile  “Etil Alkol  [GTP: 22.07 (GTİP:2207.20.00.10.15 ve GTİP: 2207.20.00.90.15 hariç), GTİP: 2208.90.91.10.00,2208.90.91.90.00, 2208.90.99.10.00, 2208.90.99.90.00] Kolonya (GTİP: 3303.00.90.00.11) Dezenfektan (GTİP:3402.90.10.00.12, 3808.94.10.00.00, 3808.94.20.00.00, 3808.94.90.00.19,3808.94.90.00.11, 2905.12.00.00.12), Hidrojen Peroksit (GTP: 28.47), Yalnız Meltblown Kumaş (GTP: 56.03)” isimli ürünlerin ihracatı T.C. Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğünün iznine bağlanmıştır.

Bu bağlamda ilgili tebliğ kapsamında yer alan ve 18.03.2020 tarihi öncesinde ihracat beyannamesi tescil edilmiş ürünler için Ticaret Bakanlığı’ndan izin alınması gerekmemekle birlikte; bu tarihten itibaren gerçekleştirilecek ihracatlar için T.C. Ticaret Bakanlığı’dan (İhracat Genel Müdürlüğü) ön izin alınması gerekmektedir.

Bakanlık tarafından ön izin uygulamasının nasıl yapılacağı ile ilgili uygulama usul ve esaslarının yayınlanması beklenmekte olup; gelişmelerden üyelerimiz haberdar edilecektir.

Bilgilerinizi rica ederim.

PAYLAŞ