Tacikistan Yatırım Forumu Hk.

Türkiye İhracatçılar Meclisi Genel Sekreterliğinden alınan bir yazıda; T.C. Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğünden gelen, Duşanbe Tica­ret Ataşeliğinin bir örneği ekte yer alan yazısına atfen,  30-31 Ekim 2018 ta­rihlerinde Tacikistan'ın Sughd bölgesinde, Avrupa Birliği tarafından finanse edilen ve Tacikis­tan'da yürütülmekte olan "Enhanced Competitiveness of Tajik Agribusiness Project (ECTAP)" kapsamında "Sixth International Agribusiness Investment Forum"un tertip edileceği belirtil­mekte ve Türk işadamları ile firmaların katılımları hususunda Bişkek Büyükelçiliğimizin des­teklerinin talep edildiği ifade edilmekte olup, anılan foruma ilişkin dokümanlar ekte sunulmaktadır.

Konu ile ilgili firmalarımızın bilgileri rica olunur.

 

EKLER:

1. Yazı Sureti (2 Sayfa)

2. Forum Programı (3 Sayfa)

3. Forum Daveti (3 Sayfa)

4. Tedarikçi Ülke Listesi (2 Sayfa)

PAYLAŞ