Teknoloji Standartları ve SEP Hakkında Anket

TSE'den alınan bir e-postada, OECD araştırmalarına göre dünya ticaretinin %80’inin teknoloji standartlarından etkilendiği, teknoloji standartlarında söz sahibi olmanın, ülkelere ve şirketlere rekabette maliyet avantajı sağladığı, ülke ve şirketlerin kendi lehlerinde ticaret bariyerleri oluşturmaya ve AR-GE’ye yapılan yatırımları geri döndürmeye imkanı sağladığı,  bunun farkında olan ülkeler ve uluslararası şirketlerin ise bahse konu teknoloji standartlarını stratejilerinin birer parçası olarak  kullandıkları ifade edilmektedir.

E-postada devamla, ülkemizin 2023 Sanayi ve Teknoloji Hedefleri arasında yüksek teknoloji ürünlerinin ihracatının artırılması, AR-GE yatırımlarının gayrisafi yurtiçi hasılanın %1,8’i seviyesine çekilmesi ve dünya lideri pazar payına veya marka değerine sahip en az 23 akıllı ürün çıkarılması gibi maddelerin bulunduğu; teknoloji standartları konusuna stratejik bir bakış açısıyla da yaklaşılması gerekliliğinden hareketle TÜSİAD bünyesinde Teknoloji Standartları ve Standarda Esas Patentler Görev Gücü’nün kurulmasına karar verildiği; bahse konu "Görev Gücü"nün teknoloji standartları konusunda farkındalığın artırılması, teknoloji standartlarından kaynaklanacak ilave maliyetler ve teknoloji standartlarında pay sahibi olunması konusunda bir yol haritası oluşturması amacıyla çalışmalar yürüttüğü ifade edilmektedir.

Bahse konu kapsamında “TÜSİAD Teknoloji Standartları ve Standarda Esas Patentler Hakkında Durum Tespiti Anketi" hazırlanmış olup, bahse konu anketin doldurarak katılım sağlanması rica olunur. 
 

PAYLAŞ