Ülke Masaları Bülteni 12.Sayı Hk.

T.C. Ticaret Bakanlığının, firmalarımıza ve dış ticaretle ilgilenen kesimlere, başta hedef ve öncelikli ülkeler olmak üzere dış pazarlarla ilgili güncel ve doğru bilgileri aktarmak ve ihracatımızı doğrudan etkileyebilecek gelişmeler hakkında bilgi vermek amacıyla aylık periyotta yayınlanmakta olduğu "Ülke Masaları Bülteni'nin 12. Sayısı (Kasım 2019) ekte yeralmaktadır.

Söz konusu Bülten'in tüm sayılarına T.C. Ticaret Bakanlığının web sitesi (https://dtuegm.ticaret.gov.tr/yayinlar/ulke-masalari-bulteni) bağlantısından erişim imkanı bulunmaktadır.

İhracatçılarımızın bilgileri rica olunur.

EK: Kasım Ayı Bülteni (23 Sayfa)

PAYLAŞ