IPPC Entegre Kirlilik Önleme ve Kontrol Direktifi

2008/1/AB Direktifi ( 96/61/AB "IPPC Direktifi’nin güncellenmiş hali) yüksek kirletici potansiyeline sahip sanayi ve tarım faaliyetlerinin tüm çevresel etkilerini içine alacak şekilde tek bir çevresel izin almalarını sağlamayı hedeflemektedir. Ancak bahse konu izin belgesi sadece belirli çevresel koşulların yerine getirilmesi halinde düzenlenebilmektedir.

Entegre kirlilik önleme ve kontrol, Direktifin Ek I’inde de belirtildiği üzere yüksek kirletici potansiyeline sahip yeni veya mevcut endüstriyel veya tarımsal faaliyetleri kapsamaktadır. (enerji sanayi, metallerin üretimi ve işlenmesi, madencilik sektörü, kimya sanayii, atık yönetimi, canlı hayvan yetiştiriciliği, vb.).

Entegre Çevre İzni Yönetmeliği, 2010/75/AB Endüstriyel Emisyonlar Direktifi’nin I. & II. Bölümlerinde düzenlenmiş olan Entegre Çevre İzni’nin şartlarını, yine aynı direktifin çevresel denetimlerle ilgili 23. Maddesi hariç olmak üzere, Türk mevzuatına aktarmaktadır.

http://ab.immib.org.tr/Diger-Mevzuat-ve-Politikalar/IPPC-Entegre-Kirlilik

Bakanlığın sayfası için tıklayınız.

PAYLAŞ