İngiltere ile Ticaret Yapan Firmaların Sorunları

Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu'ndan Birliğimize iletilen bir yazıda, 2020 yılı Mart ayı içinde Bakanlığımızca Türkiye-İngiltere Sağlık İş Forumu düzenleneceği belirtilmektedir. Forumda iki tarafın firmalarının ticarette mevzuat veya teknik engel açısından yaşadıkları sorunlar ele alınacaktır.  Belirtilen sorunlar forumda görüşülecek olup çözüm oluşturulabilmesi amacıyla Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu'nca gereken hazırlıkların yapılabilmesi için bu sorunların önceden tespit edilmesi önem taşımaktadır.

Bu çerçevede İngiltere’ye ihracat/ithalat yapan firmaların aşağıda istenen bilgileri 18 Aralık 2019 tarihine kadar bahar.kayserilioglu@titck.gov.tr ve asli.ayata@titck.gov.tr adreslerine iletmesi gerekmektedir.

  • İngiltere’ ye İhracat/İhracat Yapan Firma Adı
  • Firmaya Ait Temas Kurulacak  Kişinin Adı ve İletişim Bilgileri (Unvan, Telefon, e-posta)
  • İhraç/İthal Edilen Ürün Grupları ve Ürün İsimleri
  • İhracat/İthalat Sırasında Yaşanan Sorun/Karşılaşılan Teknik Engele İlişkin Ayrıntılı Bilgi

Bilgileriniz rica olunur.

PAYLAŞ