İhracı Yasak ve Ön İzne Bağlı Mallar

Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden Birliğimize iletilen bir yazıda, T.C. Ticaret Bakanlığı'ndan alınan yazıya atıfla, Tıbbi Cihaz Yönetmeliği kapsamında piyasaya arz edilen; "Ventilatör, Ecmo, Oksijen Konsantratörü, Ventilasyon Sarfları, Hasta devreleri (Anestezi/Ventilatör devresi), IV Kanül, Entübasyon Tüpleri, Yoğun Bakım Monitörleri" ürünlerinin, Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu'nun ön iznine bağlanmasına ilişkin "İhracı Yasak ve Ön İzne Bağlı Mallara İlişkin Tebliğ'de (İhracat 96/31) Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ'in (İhracat 2020/6)" 26 Mart 2020 tarihli ve 31080 sayılı Resmi Gazete'de yayımlandığı belirtilmektedir.

Anılan yazıda devamla, getirilen düzenleme uyarınca; mezkur Tebliğ'de yer alan ve 26/03/2020 ile 26/03/2020 tarihi sonrasında ihracat beyannamesi tescil edilecek mallar için Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu'nun ön izninin aranacağı ifade edilmektedir.

Konuyla ilgili firmalarımızın bilgileri rica olunur.

PAYLAŞ