2023 Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonları (GTİP) Çalışması

Sayın Üyemiz, 

Bilindiği üzere Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonu, (GTİP) Dünya genelinde ithalat ve ihracat işlemlerinde kullanılan kodlardır. 12 haneden oluşan bu kodların 4-6 hanesi evrenseldir. 8 hanesi AB ile yürürlükte olan Gümrük Birliği ile ortaktır. 10-12 haneli GTİP kodları her sene ihtiyaca göre Cumhurbaşkanlığı kararı ile Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe girmektedir.

Pek çok mal grubu yürürlükte bulunan Gümrük Tarife Cetvelinde "Diğerleri" "Diğer" gibi genel GTİP'ler üzerinden işlem görmekte, bu durum dış ticarete konu pek çok mal grubunun takip edilebilirliğini zorlaştırmaktadır.  İthalat ve İhracat işlemlerinde hem yetkili mercilere hem de firmalara takip edilebilirlik ve kolaylık sağlayabilmesi amacıyla söz konusu GTİP'ler üzerinden işlem yapılan mal gruplarının ayrıştırılabilmesi ve bunun ilgili merciler ile 2023 Gümrük Tarife Cetveli oluşturulurken dikkate alınması amacıyla paylaşılabilmesi için bir anket çalışması yapılmaktadır.

https://tinyurl.com/gtip2023 üzerinden erişilebilecek anket vasıtasıyla, ithalat ve ihracat işlemlerinde kullanmakta olduğunuz ve eklenmesini istediğiniz GTİP'ler, GTİP açıklaması önerileri ile gerekçelerinizi 10.10.2022 Pazartesi Günü Saat 17:00'a kadar bizlere iletmeniz rica olunur.

PAYLAŞ