5973 Sayılı İhracat Destekleri Hakkında Karar'da Değişiklik

23 Şubat 2024 tarihli ve 32469 Sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı kapsamında; 5973 Sayılı İhracat Destekleri Hakkında Karar'da yer alan tanıtımlar, yurt dışı ve yurt içi fuar desteği, yeşil mutabakat uyum projesi , çok kanallı zincir mağaza desteği ve Turquality tanıtım projesi ile ilgili maddelerde değişiklik yapılmıştır.

Bahse konu Karar'da yapılan tüm değişiklikleri de içeren uygulama usul ve esasları, Ticaret Bakanlığınca yayımlanacak olan Genelgelerle belirlenecektir. Genelgeler, Bakanlıkça yayımlandığında duyurusu bilahare yapılacaktır.

Ek:

Bilgi notu

23.02.2024 tarih ve 32469 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı

 

PAYLAŞ