AB KOBİ Fonu Hk.

Ticaret Bakanlığından gelen bir yazıda, AB Komisyonu ve Avrupa Birliği Fikri Mülkiyet Ofisi (EUIPO) tarafından 11 Ocak 2022 tarihinde yapılan açıklama ile AB merkezli KOBİ’lerin fikri mülkiyet haklarını korumalarına yardımcı olmak üzere yeni AB KOBİ Fonu’nun hayata geçirildiği açıklanmıştır.

Önümüzdeki üç yıl boyunca (2022-2024) COVID-19 sonrası ekonomik toparlanma ile yeşil ve dijital dönüşümde KOBİ’lerin desteklenmesini amaçlayan ve 47 Milyon Euro bütçeye sahip olacak yeni AB KOBİ Fonu kapsamında;

- KOBİ’lerin fikri mülkiyet ihtiyaçlarına yönelik geniş bir değerlendirme sağlayan IP Tarama hizmetleri için üye ülkeler tarafından alınan ücretlerin %90’ının geri ödenmesi;

- Marka ve tasarım tescili için fikri mülkiyet ofisleri tarafından alınan ücretlerin %75’inin geri ödenmesi;

- Uluslararası ticari marka ve tasarım koruması elde etmek için Dünya Fikri Mülkiyet Teşkilatı tarafından alınan ücretlerin %50’sinin geri ödenmesi;

- 2022 yılı için, ulusal patent ofisleri tarafından patent tescili için alınan ücretlerin %50’sinin geri ödenmesi;

- 2023 yılından itibaren, “patent başvurusu ve patent başvurusu öncesinde yapılan teknik araştırma maliyetleri” ve “patent kaydı, lisans anlaşmaları, alternatif uyuşmazlık çözüm maliyetleri gibi konularda alınan fikri mülkiyet danışmanlığı” gibi hizmetlerin de kapsama alınması öngörülmektedir.

Komisyon tarafından; KOBİ Fonu’nun teklif çağrıları yoluyla EUIPO tarafından yönetileceği ve ilk çağrının 11 Ocak 2022 tarihinde EUIPO web sitesinde yayımlandığı; potansiyel yararlanıcıların adil ve eşit muamele görmeleri ve projenin verimli bir şekilde yönetilmesi amacıyla, hibe başvurularının 2022-2024 dönemi boyunca açık olacağı; başvuruların “ilk giren ilk alır” kriterine göre değerlendirileceği açıklanmıştır.

Ayrıca, 8-11 Şubat 2022 tarihlerinde gerçekleştirilecek ve online olarak da takip edilebilecek AB Sanayi Günleri kapsamında, 11 Şubat 2022 tarihinde KOBİ Fonu’na özel bir oturum düzenleneceği ve söz konusu oturum vesilesi ile, KOBİ’lerin Fon’u yöneten uzmanlara Fon kapsamında sorularını yöneltebileceği belirtilmiştir. Etkinliğe Register to the EU Industry Days 2022 (europa.eu) adresinden kayıt yaptırılabilmektedir. Ayrıca toplantı programına Programme of the EU Industry Days 2022 (europa.eu) adresinden erişim sağlanabilmektedir.

 

Bilgilerinize sunulur.

PAYLAŞ