AB REACH ve CLP Mevzuatı

Avrupa Birliği'nin (AB) çevre ve insan sağlığının korunması hedefiyle kimyasal ürünlerin pazara giriş koşullarını belirlediği Kimyasalların Kaydı, Değerlendirmesi, İzni ve Kısıtlanmasına dair 1907/2006/EC sayılı REACH Tüzüğü’nü tadil eden 2018/669/EU sayılı Komisyon Tüzüğü, AB Resmi Gazetesi'nin 4 Mayıs 2018 tarihli ve L 114 sayılı nüshasında, REACH Tüzüğü kapsamında yüksek önem arz eden bazı maddelerin tanımlanmasına dair 2018/636/EU sayılı Komisyon Uygulama Kararı ise AB Resmi Gazetesi'nin 25 Nisan 2018 tarihli ve L 105 sayılı nüshasında yayımlanmıştır.

Ayrıca, Maddelerin ve Karışımların Sınıflandırılması, Etiketlenmesi ve Ambalajlanmasına (CLP) ilişkin 1272/2008/EC sayılı Tüzüğü tadil eden 2018/669/EU sayılı Komisyon Tüzüğü, AB Resmi Gazetesi'nin 4 Mayıs 2018 tarihli ve L 115 sayılı nüshasında yayımlanmıştır. 

Konu ile ilgili ihracatçılarımızın bilgileri rica olunur.

PAYLAŞ