ABD Dijital Hizmet Vergisi Soruşturması

TİM'den alınan bir yazıda, malumları olduğu üzere ülkemizin dijital hizmet vergisi (DHV) uygulamaları ile ilgili olarak, 2 Haziran 2020 tarihinde ABD Ticaret Temsilciliği (USTR) tarafından ABD Ticaret Kanunu’nun 301’inci bölümü (Section 301) kapsamında başlattığı soruşturmada, farklı sektörlerden Türk menşeli 45 ürüne yönelik %25’e varan oranlarda ek gümrük vergisi konulması kapsamında sunulan yazılı görüşler 30 Nisan 2021 tarihi itibariyle tamamlandığı belirtilmiştir.
USTR’ın ülkemiz DHV soruşturmasına yönelik oluşturduğu portalin incelemesinden 56 yazılı görüş iletildiği görülmektedir. Söz konusu yazılı görüşlerde listede yer alan veya halihazırda yer almayan ülkemiz menşeli ürün ve sektörlere yönelik ilave vergi getirilmesini destekleyen görüşler aşağıda özetlenmekte olup, yazılı görüş sürecinde gündeme getirilen tüm görüşlere dair ayrıntılı not ise ekte sunulmaktadır.
- Seramik Ürünleri;
Kuzey Amerika Çini Konseyi ülkemiz menşeli seramik ve karo ürünlerinin sübvanse edildiğini ve ABD pazarına maliyetin altında giriş yaptığını iddiasıyla ilave önlem alınmasını desteklemektedir. Benzer şekilde, ABD'li üretici Dal-tile ünvanlı firmanın da ülkemiz seramik ürünlerine yönelik ilave önlem getirilmesini destekleyen bir görüş oluşturduğu görülmektedir.
- Kağıt ve Orman Ürünleri;
Amerikan Orman ve Kağıt Derneği ülkemiz pazarında ABD menşeli kraft kağıtlara yönelik alınan anti damping önleminden bahisle USTR’ın, Türk menşeli kartonlar, kutular, yiyecek ve içecek kapları ve nakliye çuvalları gibi ürünlere de ilave vergi getirmesini önermektedir.
- Çelik Ürünleri;
Amerikan Hat Boru Üreticileri Derneği ve ABD Çelik Üreticileri Derneği (SMA) demir çelikten borular ve diğer çelik ürününe ilave vergi getirilmesini önermektedir. ABD Rüzgar Kulesi Ticaret Koalisyonu ise Türkiye, İspanya ve Birleşik Krallık menşeli demir çelikten rüzgar türbinleri ile rüzgar gücü ile çalışan jeneratörlere yönelik önlem almasını öneren bir görüş sundukları gözlemlenmiştir.
USTR tarafından açıklanan kamu istişare süreci kapsamında bahse konu yazılı görüşler ve 7 Mayıs tarihinde yapılan kamu dinleme toplantısı sonrasına dile getirilen sözlü görüşlere karşı yorumların (post hearing rebuttal comments) 14 Mayıs 2021 tarihine kadar https://comments.ustr.gov/s/ adresinde yer alan portala yüklenmesinde fayda görülmektedir.

 

Bilgilerinize sunulur.

 

Ek: https://www.ikmib.org.tr/files/cms/ABD%20Dijital%20Hizmet%20Vergisi%20Soru%C5%9Fturmas%C4%B1-3-4.pdf

PAYLAŞ