ABD Dijital Hizmet Vergisi Soruşturması

TİM'den alınan bir yazıda, Ticaret Bakanlığından alınan bir yazıya atfen, ülkemizin dijital hizmet vergisi (DHV) uygulamaları ile ilgili olarak, 2 Haziran 2020 tarihinde ABD Ticaret Temsilciliği (USTR) tarafından ABD Ticaret Kanununun 301’inci bölümü (Section 301) kapsamında bir soruşturma başlatıldığı, söz konusu soruşturmada ülkemizin yanı sıra dijital hizmet vergisi uygulamaları bulunan Avusturya, Birleşik Krallık, Hindistan, İspanya ve İtalya ile dijital hizmet vergisi taslakları bulunan Avrupa Birliği, Brezilya, Çek Cumhuriyeti ve Endonezya’nın da yer aldığı ifade edilmektedir.
Soruşturma neticesinde, 6 Ocak 2021 tarihinde ülkemiz DHV uygulamasının ABD’li firmalara karşı ayrımcılık içerdiği, uluslararası vergilendirme teamüllerine aykırılıklar taşıdığı ve ABD’li firmalara haksız bir külfet oluşturarak ticaretin önünde bir engel teşkil ettiği tespitlerine yer veren bir rapor yayınlandığı, 26 Mart 2021 tarihinde ise anılan raporun sonuçları doğrultusunda ülkemize karşı yıllık yaklaşık 160 milyon dolar ek gümrük vergisi yükü oluşturacak şekilde Ek'te yer alan listedeki ürünlerine yönelik %25’e varan oranlarda ek gümrük vergisi konulmasının gündemde olduğu bildirilmektedir.
Olası yaptırım kararına tabi ürünleri listesinin, halılar ve dokunmuş yer kaplamaları, yatak çarşafları, perdeler, seramik karo, lavabo, bazı doğal taş ürünleri (traverten ve mermer gibi) ve bazı gümüş ve altın mücevhercilik gibi ABD’ye ihracatta önem arz eden ürünlerinden oluştuğu görülmektedir. Ayrıca, olası yaptırıma konu olan söz konusu 8'li GTİP bazında 45 üründe ABD'nin dünyadan ve ülkemizden ithalat verileri ile ülkemizin 6'lı GTİP bazında 31 üründe dünyaya ve ABD'ye ihracat verilerini içeren tablolar Ek'te yer almaktadır.
Öte yandan, USTR’nin konuya ilişkin yayımladığı belgede, planlanan eylemin uygun olup olmadığı; uygunsa alınacak önleme ilişkin ilgili tüm kişilerin (interested persons) görüşlerini (comments) almayı talep etmekte olduğu, söz konusu görüşlerin soruşturmada yapılacak işlemlerle ilgili herhangi bir konuya yönelik yorum içerebileceği, kamuya açık yorumların (comments) 30 Nisan 2021 tarihinde kadar; https://comments.ustr.gov/s/ adresinde yer alan portalda oluşturulacak ‘Comments Concerning Proposed Action in Section 301 Investigation of Turkey’s Digital Services Tax’ başlıklı etiket (docket) altında yapılması gerektiği bildirilmektedir.
Yine söz konusu belgede, soruşturmaya ilişkin kamu dinleme toplantısının 7 Mayıs 2021 tarihinde video konferans şeklinde gerçekleştirileceği; söz konusu toplantıya katılmak isteyen tarafların, https://comments.ustr.gov/s/ adresindeki elektronik portalı kullanarak yukarıda adı geçen etiket (docket) altında kamu dinleme toplantısına (public hearing) katılma talebinde bulunması ve başvurunun İngilizce olarak toplantıda verilecek ifadenin bir özetini içerecek şekilde 21 Nisan 2021'e kadar iletilmesi gerektiği, kamu dinleme toplantısı neticesinde nihai kararın belirlenmesinden önce yeniden yorum (comment) oluşturulmasına imkân tanındığı ve söz konusu yorumların 14 Mayıs 2021 tarihine kadar yapılması gerektiği belirtilmektedir.
Section 301 kapsamında gerçekleştirilen benzer soruşturmalarda ihracatçıların gerek bireysel gerekse sektör kuruluşları olarak ilgili portalda yorum gerçekleştirebileceği ve kamu dinleme toplantısına (public hearing) katılım talebinde bulunulabileceği, bu çerçevede, söz konusu soruşturma sürecine gerekli görülmesi halinde danışmanlık hizmetinden yararlanmak suretiyle dahil olması, konunun her aşamasının Bakanlıkları ve Meclisimiz ile koordineli olarak yürütülmesinde fayda görüldüğü de ayrıca bildirilmektedir.

 

Bilgilerinize sunulur.

 

Ek : https://www.ikmib.org.tr/files/images/yalnizbulten/abd-3-9.pdf

PAYLAŞ