ABD Vize İşlemleri Hk.

TİM'den gelen bir yazıda, T.C. Ticaret Bakanlığının bir yazısına atfen, KOVID-19 salgınının, tüm dünyadaki büyükelçiliklerin ve konsoloslukların rutin vize hizmetlerine devam edebilme kapasitelerini etkilemekte olduğu, vize süreçlerinde sıkıntılar yaşandığı ve vize alma süreçlerinin yavaş ilerlediği ifade edilmekte ve bu kapsamda, özellikle ABD Ankara Büyükelçiliği ve ülkemizde bulunan ABD Konsolosluklarınca bir süredir vize işlemlerinin uzaktan yürütülmesi ve çalışılan personelin sayısında yaşanan azalmaların da etkisiyle randevu saatlerinin daha az olacak şekilde düzenlendiği, vize işlemlerinin yavaşlatıldığı, vize randevularının ileri bir tarihe (bazı durumlarda 8-10 ay) verildiği belirtilmektedir.

Yazının devamında, Ticaret Bakanlığınca vize işlemlerini hızlandırmak için çalışmaların yürütülmekte olduğu ancak konuya ilişkin sıkıntıların halen aşılamadığı belirtilmekte, ayrıca hâlihazırda ABD Ankara Büyükelçiliği nezdinde vize işlemlerinin hızlandırılmasına ilişkin bekleyen girişimlerinin bulunduğu ifade edilmekte olup aşağıdaki bilgilere yer verilmektedir:

“ABD’nin ülkemizdeki misyonları salgın koşulları nedeniyle uzaktan çalışmaya devam etmekte ve adı geçenlerin rutin çalışma düzenine ne zaman geçeceğine ilişkin net bir bilgi bulunmamaktadır.

ABD'ye ilişkin KOVID-19 seyahat kısıtlamaları ve vize ile alakalı güncel bilgilere https://travel.state.gov/content/travel/en/News/visas-news.html bağlantı adresi üzerinden erişilmesi mümkündür.

Bahse konu çalışma düzeninin 2022 yılının başına kadar devam edeceği şifahen öğrenilmiş olmakla birlikte ABD Büyükelçiliği ile temaslarda;

- Biriken başvurular ve salgın süreci nedeniyle sadece öğrenci ve sağlık amaçlı ziyaretlere yönelik vize işlemlerine öncelik verildiği ve orta vadede bu durumun değişmesinin beklenmediği,

- Vize ihtiyacı olan kişi sayısının seyahatlerinden mümkün olduğunca imtina edilmesi ve ABD’ye seyahatlerde öncelikle vize sahibi olanların tercih edilmesi,

- Vizesi son 12 ay (bazı hallerde 48 aya kadar) içerisinde sona ermiş kişilerin randevu almaksızın çevrimiçi olarak başvuru yapabileceği dolayısıyla bu durumda olabilecek kişilere öncelik verilmesinin yararlı olacağı,

- Vize hızlandırma taleplerinin tamamının yerine getirilmesinin mümkün olmayabileceği, bilgisi edinilmiştir.

ABD Büyükelçiliği genel olarak hem etkinlik hem de başvurular bazında önceliklendirme yapılmasını talep etmektedir.

Bu kapsamda, özellikle fuarlara milli katılımların dikkate alındığı gözlenmektedir.

Bu itibarla vize işlemlerinin hızlandırılması konusunda anılan Büyükelçilik nezdinde yapılan girişimler takip edilmekle birlikte yukarıda yer verilen hususların ABD vize işlemlerinde dikkate alınmasının yararlı olacağı değerlendirilmektedir.”

 

Bilgilerinize sunulur.

PAYLAŞ