AB'nin Acil İhtiyaç Kapsamında Medikal Ürünler İthalatına İlişkin Kararı

T.C. Ticaret Bakanlığı tarafından Birliğimize iletilen bir yazıda, T.C. Hamburg Ticaret Ataşeliği' nin yazısına atfen;

- Korona ile mücadele kapsamında ithal edilecek olan maske, dezenfeksiyon maddesi, ilaç, solunum cihazları gibi ürünlerin Avrupa Birliği'ne ithalinde vergisi alınmaması ve gümrük işlemlerinde kolaylık sağlanmasına ilişkin uygulamanın, AB Komisyonu'nun 28 Ekim 2020 tarihli ve 2020/1573 sayılı Kararına göre 30 Nisan 2021 tarihine kadar uzatıldığı,

- Sözkonusu Karar kapsamındaki ürünlerin, Korona ile mücadele için kamu kurumları veya akredite kuruluşlar tarafından ithal edilmesi ve dağıtımlarının bedelsiz olarak yapılması şartına tabi olduğu,


- Bu itibarla, bir örneği ekte yer alan bahsekonu ürünlere olan talebin belirli bir bölümünün Türkiye tarafından karşılanabileceğinin değerlendirildiği hususları ifade edilmektedir.

İlgili firmalarımızın bilgileri rica olunur.

 

EK: Müşavirlik Yazısı Eki Liste (6 Sayfa)

PAYLAŞ