AB'nin Yeni KDV Sistemi

Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü'nün bir yazısında, Avrupa Birliği'nin (AB), sınır ötesi çevrimiçi satışlarda ortaya çıkan engelleri bertaraf etmek ve Katma Değer Vergisinin (KDV) tüketimin yapıldığı yerde ödenmesini sağlamak amacıyla işletmeden tüketiciye sınır ötesi e-ticaret işlemlerinde uyguladığı yeni KDV kurallarının 1 Temmuz 2021 tarihinden itibaren geçerli olacağını duyurduğu belirtilmektedir.

Anılan yazıda devamla, AB'ye yönelik gerçek değeri 150 Avro'yu aşmayan düşük kıymetli sevkiyatlarda da geçerli olacak yeni sistem kapsamında, hâlihazırda 22 Avro'nun altındaki değerler için uygulanan KDV muafiyetinin tamamen kaldırılarak alternatifli beyan ve ödeme yükümlülüğünün getirildiği bildirilmektedir.

Bununla birlikte, AB Komisyon temsilcileri, gümrük işlemlerine ilişkin olarak ticari numunelerin ithalatında iki seçeneğin mümkün olduğunu; gerekli koşulların sağlanması kaydıyla uygulanacak gümrük vergisi ve KDV istisnasının uygulandığı ilk seçenekte resmi bir elektronik gümrük beyannamesinin ibrazının gerekeceği; sadece gümrük vergisi istisnasının uygulandığı ikinci seçenekte ise standart gümrük beyannamesine göre çok daha az bilgi gerektiren özel ve basitleştirilmiş bir gümrük beyannamesinin yeterli görüleceğinin bildirildiği ifade edilmektedir. Konuya ilişkin detaylı bilgilerin yer aldığı e-posta yazısı ekte yer almaktadır.

 

Bilgilerinize sunulur.

 

EK: E-Ticaret KDV Paketine İlişkin E-Posta (2 Sayfa)

PAYLAŞ