AB'ye İhracat Hk.

Türkiye İhracatçılar Meclisinden alınan bir yazıda, Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğünün yazısına atfen, Avrupa Birliği (AB) ve Amerika Birleşik Devletleri (ABD) arasındaki Airbus-Boeing anlaşmazlığı kapsamında, ABD’nin Boeing’e haksız teşvik sağladığı gerekçesiyle, AB tarafından 137 üründe (8’li GTİP bazında) ABD’den gerçekleştirilen 4 milyar dolar değerinde ithalata ilave gümrük vergisi uygulamasının 7 Kasım 2020 tarihinde AB Resmi Gazetesinde yayımlanarak yürürlüğe girdiği ifade edilmektedir.


Anılan yazıda devamla, bir örneği Ek-1'de yer alan Karar'a göre, AB tarafından hava taşıtları sektöründe ABD menşeli ürünlere %15, ABD menşeli zirai araçlar, video oyun konsolları, oyuncaklar, plastikler, bazı kimyasallar ve el çantaları gibi sanayi ürünleri ile balık, peynir, yer fıstığı, buğday, tütün, bitkisel yağlar, portakal suyu gibi birçok tarımsal ürüne de ilave %25 oranında ilave gümrük vergisinin uygulanacağı bildirilmektedir.


Söz konusu karar ile, ABD'nin AB pazarında rekabetçiliği azalırken, ülkemiz ihracatçı firmalarının bahse konu pazarda rekabet avantajı elde edebileceği belirtilmekte olup, AB’nin ABD ürünlerine yönelik olarak ilave vergiye tabi tuttuğu 8’li bazda 137 üründe AB’nin dünyadan ve Türkiye’den ithalatı ile ülkemizin dünyaya ihracatı verilerini yansıtan tablo Ek-2'de sunulmaktadır.


Bununla birlikte, söz konusu tabloda, ürün bazında AB’ye ihracatımızın diğer ülkelere ihracatımıza kıyasla bir üstünlüğü olup olmadığını gösteren RCA (revealed comparative advantage) oranı ile AB'nin ithalatında ülkemizin payı ve ülkemiz ihracatında AB'nin payını ürün bazında gösteren oranlara da yer verildiği ifade edilmektedir. Bahse konu verilerin incelenmesinden, ABD ürünlerine yönelik söz konusu vergi artışının, ilgili ürünlerin AB'ye ihracatında ülkemize rekabet avantajı sağlayabileceği değerlendirilmektedir.

 

İlgili firmalarımızın bilgileri rica olunur.

 

EK: Ürün Listesi ve Karar, Türkiye AB Rekabet Avantajı

 

PAYLAŞ