AEEDC 2022 Fuarı Milli Katılım Organizasyonu

Sayın Sektör Temsilcisi,

1-3 Şubat 2022 tarihleri arasında Dubai/BAE’de düzenlenecek olan AEEDC Fuarı Türkiye Milli Katılım Organizasyonu'nun, T.C. Ticaret Bakanlığından onay alınması ve yeterli başvuru olması durumunda 3. kez İKMİB – İstanbul Kimyevi Maddeler ve Mamulleri İhracatçıları Birliği organizatörlüğünde ve DİŞSİAD-Diş Malzemeleri Sanayici ve İşadamları Derneği iş birliği ile gerçekleştirilmesi planlanmaktadır.

Dental ekipmanlar ve malzemeler, diş laboratuvar ürünlerinin sergilendiği ve her yıl düzenlenen AEEDC Dubai Fuarı'na 2020 yılında 3000 firma katılmıştır. Ağız ve diş sağlığı cihaz ve ekipmanları konusunda dünyanın 2., Ortadoğu, Kuzey Afrika ve Güney Asya bölgesinin en büyük fuarı olan AEEDC-UAE International Dental Conference & Arab Dental Exhibition’ı 66.071 kişi ziyaret etmiştir.

AEEDC 2022 Fuarı'na Birliğimiz organizasyonu dahilinde katılacak firmalar için;

•     yer kirası

•     özel stant konstrüksiyonu

•     kayıt ücreti (zorunlu giderler dahil)

•     genel tanıtım giderleri

•     fuar alanında verilecek diğer hizmetleri içeren katılım bedeli  nakliye hariç 855 USD/m2’dir.

Fuar başvurusu için https://tinyurl.com/aeedc22 yer alan başvuru formu doldurulmalı ve taahhütnamenin elektronik imza ile imzalanarak immib@hs01.kep.tr (KEP) adresi üzerinden veya elektronik imza yapılamaması durumunda ıslak imzalı olarak tarafımıza gönderilmeli ve talep edilen 1000 USD avans tutarının belirtilen hesaba yatırılması gerekmektedir. Online yapılan başvurular;avans ödemesinin gerçekleştirilmesi ve avansa ilişkin dekontun canan.ersoy@ikmib.org.tr ve irem.degertekin@ikmib.org.tr adreslerine gönderilmesi ile geçerli sayılacaktır. Söz konusu fuara Birliğimiz organizasyonunda katılmak isteyen firmaların ekte yer alan şartları göz önünde bulundurarak ve peşinen kabul ederek en geç 22 Aralık 2021 Salı günü saat 12:00'a kadar başvuru işlemlerini gerçekleştirmesi rica olunur.

•     Ödemelerin Dolar(USD) olarak yapılması gerekmekte olup, başvuran firmanın eksik avans ödemesi yapması durumunda, Birliğimizce herhangi bir geri bildirim yapılmayacaktır. Takip sorumluluğu tamamen başvuran firmaya aittir.

•     Başvuru yapılmasının ardından katılımdan vazgeçilmesi durumunda ödenen avans bedeli iade edilmeyecektir.

•     Yapılacak ödemelerin katılımcı firmanın banka hesabından Birliğimizin banka hesabına bankacılık kanalıyla yapılması gerekmektedir. Elden banka hesabımıza ödeme yapılması durumu kabul edilmemektedir.

•     Birliğimiz adına ayrılan alana göre talep edilen m2’lerde değişiklik yapılabilecektir. Birliğimiz, fuar organizasyonlarını, başvuru sayısına, bütçe ve organizasyon imkânlarına göre iptal etme hakkına sahip olup böyle bir durumunda başvuran firmaların ödediği bedeller iade edilir.

•     Hol ve stant büyüklüklerine göre yer tahsisleri Birliğimizce yapılacak olup; yerleşimler esnasında başvuruda bulunan firmaların başvuru sırası, avans tutarlarını yatırmış olmaları, Birliğimize üyelik durumları, üyelik borç durumları, önceki senelerde bu fuara Birliğimiz ile katılma sıklığı gibi kriterler göz önünde bulundurulacak, gerekli durumlarda Birliğimiz adına ayrılan alana göre talep edilen m2’lerde değişiklik yapılabilecektir. Bu konuda takdir hakkı Birliğimize aittir.

•     T.C. Ticaret Bakanlığının 2017/4 sayılı Yurt Dışında Gerçekleştirilen Fuar Katılımlarının Desteklenmesine İlişkin Karar’ında belirtilen şartları yerine getiren üyelerimiz destekten faydalanabilirler.

•     Başvuru formunun ilgili üye tarafından doldurulması ve başvuru avansının ödenmesi ile işbu fuar duyurusundaki şartların Birlik Üyesi Firma tarafından peşin olarak, gayri kabili rücu kabul, beyan ve taahhüt edildiği kabul olunur.

 

Online Başvuru Formu

https://tinyurl.com/aeedc22

Taahhütname

https://tinyurl.com/aeedctaahhutname

Banka Hesap Bilgileri

Alıcı Adı : İstanbul Kimyevi Maddeler ve Mam. İhr. Bir.
Banka ve Şube Adı : Vakıflar Bankası İstanbul Güneşli Şubesi
IBAN ($) : TR70 0001 5001 5804 8012 0284 45
SWIFT(BIC) : TVBATR2A 

2020 Yılında Gerçekleşen Fuara İlişkin Görseller

https://tinyurl.com/standgorseli

AEEDC 2022'deki Yerlerimiz

https://tinyurl.com/layoutaeedc

 

PAYLAŞ