Alacak Sigortası Toplantısı

TİM'den gelen bir yazıda, ihracat bedellerinin tahsilinden kaynaklanan sorunlar, ihracatçılarımızın en önemli sorunları arasında yer almakta olup, Eximbank tarafından halihazırda Alacak Sigortası Programı uygulanmaktadır. Bununla birlikte ihracatçılarımızın yurtdışı pazarlarda yaşadığı sorunların çözüme kavuşması amacıyla TİM tarafından çeşitli çalışmalar gerçekleştirilmektedir.

Bu çerçevede, TİM Başkanı Sayın İsmail GÜLLE ve Eximbank Genel Müdürü Sayın Ali GÜNEY’in katılımları ile, Eximbank tarafından yürütülen Alacak Sigortası Programı hakkında 11 Mart 2021 Perşembe günü saat 15:30’da online olarak (webinar formatında) bir bilgilendirme toplantısı gerçekleştirilecektir.

Söz konusu toplantının katılımcı bilgilerinin aşağıdaki link vasıtasıyla 9 Mart 2021 Salı günü saat 12.00'a kadar doldurulması gereği rica olunur.

https://tinyurl.com/AlacakSigortasiProgrami

 

Bilgilerinize sunulur. 

PAYLAŞ