Arjantin’de İthalatçıların Dövize Erişimine Yönelik Getirilen İlave Kısıtlamalar Hk.

TİM'den gelen T.C. Ticaret Bakanlığından alınan bir yazıda, Buenos Aires Ticaret Müşavirliğinden alınan bir yazıya atıfla, Arjantin Merkez Bankası tarafından yayımlanan yönergede getirilen değişiklikler kapsamında, 01/07/2021 tarihi ve sonrasında yüklemesi yapılmış ithalata yönelik olarak yapılacak peşinat ve mal bedeli ödemelerinde 31/10/2021 tarihine kadar;

- Firmalarca anılan tarihler arasında yapılabilecek döviz ödeme limiti 1.000.000 ABD doları tutarından 250.000 ABD doları tutarına düşürülmesi ve firma başına yabancı döviz cinsinden gerçekleştirilen tüm ödemelerin söz konusu kota kapsamında firma limitinden düşülmesi,

- Daha öncesinde 50.000 ABD doları ve üstü için yapılan ödemelerde Merkez Bankası'ndan izin alınması şartının 10.000 ABD doları ve üstü seviyesine indirilmesi kararlaştırıldığı bildirilmektedir.

Yazıda devamla, Arjantin'de pek çok firmanın belirtilen dönemde kota limitlerini doldurmuş olmaları sebebiyle ithalat ödemelerini yapmakta güçlük çektikleri ve görüldüğünde ödeme yöntemlerinin pek çok firma için ilk etapta 31 Ekim tarihine kadar devre dışı kaldığı iletilmektedir. Diğer taraftan, söz konusu uygulamanın 17/12/2021 tarihinde yayımlanan A 7422 sayılı Tebliğ ile 30 Haziran 2022 tarihine kadar uzatıldığı bildirilmektedir. Bu çerçevede Arjantin'e mal sevkiyatında bulunan firmalarımızın ödemelerini eksiksiz ve zamanında alabilmeleri için ithalatçıları ile söz konusu hususu müzakere ederek netleştirmelerinin önem arz ettiği bildirilmiştir.

 

Bilgilerinize sunulur.

PAYLAŞ