Avustralya "Brown Marmorated Stink Bug (Bmsb)" İle Mücadele Tedbirleri 2021-2022 Dönemi

TİM'den gelen bir yazıda, Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü yazısına atfen, Avustralya Tarım, Su ve Çevre Bakanlığı tarafından 22 Haziran 2021 tarihinde yayınlanan 128-2021: 2021-22 sayılı Duyuru ile 2021-2022 “kahverengi kokarca böceği - brown marmorated stink bug (BMSB)” ile mücadele döneminde arındırma/fumigasyon hizmeti sunmak isteyen hizmet sağlayıcılar için başvuruların açılmış olduğu, 2020-2021 BMSB döneminde kayıtlı olan hizmet sağlayıcılarının da yeniden başvurmalarının gerekli olduğu ve kayıtlı hizmet sağlayıcılarına başvuru formunun e-posta ile de doğrudan gönderildiği belirtilmektedir.

Anılan yazıda devamla, arındırma/fumigasyon hizmeti sunmak isteyen firmaların doldurması gereken başvuru formu ile birlikte arındırma/fumigasyon işlemlerine ilişkin detayların Avustralya Tarım, Su ve Çevre Bakanlığının https://www.agriculture.gov.au/import/before/brown-marmorated-stink-bugs/offshore-bmsb-treatment-providers-scheme#treatment-guidance-factsheets adresinde bulunmakta olduğu ve söz konusu duyuru metnine https://www.agriculture.gov.au/import/industry-advice/2021/128-2021 adresinden ulaşıldığı ifade edilmektedir.

Bununla birlikte, BMSB tedbirlerine ilişkin detayların https://www.agriculture.gov.au/import/before/brown-marmorated-stink-bugs adresinde ve ülkemizden 2020-2021 döneminde BMSB kapsamında arındırma/fumigasyon hizmeti sunmak üzere kaydı yapılmış olan firmaların ise https://www.agriculture.gov.au/import/before/brown-marmorated-stink-bugs/offshore-bmsb-treatment-providers-scheme/approved-list#turkey adresinde bulunduğu bildirilmektedir.

 

Bilgilerinize sunulur.

PAYLAŞ