Avusturya'dan Satın Alınan Akaryakıtta KDV İadesinin Kaldırılması

TİM'den alınan bir yazıda, T.C. Ticaret Bakanlığı aracılığı ile  Viyana Ticaret Müşavirliğinden alınan bir yazıya atıfla, yabancı ülke şirketlerinin Avusturya'dan satın aldıkları ürünlere KDV muafiyeti tanıyan 19995 tarihli Maliye Bakanlığı Genelgesi'nde 14 Ocak 2021 tarihinde yürürlüğe giren değişiklikle birlikte, ülkemizin de dahil olduğu AB üyesi olmayan ülke şirketlerine Avusturya'daki akaryakıt alımları nedeniyle ödenen KDV iadesinin kaldırıldığı belirtilmektedir.

Bilgilerinize sunulur.

PAYLAŞ