Bangladeş'e İhracat Yapan Firmalarımıza Yönelik Uyarı

T.C. Ticaret Bakanlığından alınan bir yazıda, Dakka Ticaret Müşavirliğinden alınanbir yazıya atıfla, Bangladeş'te faaliyet gösteren ve ekte bilgileri verilen kişilerin daha önce bazı Türk firmalarla yaptıkları ticari işlerde ticari ihtilaflardan ziyade kötü niyetli ve şüphe uyandıran davranış ve eylemler sergilediklerinin Müşavirlik tarafından değerlendirildiği; zarar görmemeleri için ihracatçıların bu kişilere karşı uyarılmalarının faydalı olacağı belirtilmektedir.

 

Bilgilerinize sunulur.

 

Ek: Bangladeşli kişiler ve firma bilgileri

 

 

PAYLAŞ