Bangladeş Global Economist Forum Hk

Türkiye İhracatçılar Meclisi Genel Sekreterliğinden alınan bir yazıda; Dakka Ticaret Ataşeliğimizden gelen, Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğünün bir yazısına atfen, Global Economist Forum adında Bangladeş'te faaliyet gösteren bir oluşumun iş adamlarından oluşan heyetler düzenleyerek Türkiye'ye gelme talebinde bulunduğu ifade edilmektedir.

Anılan yazıda devamla, Bakanlıklarının Global Economist Forum adlı kuruluş ve kuruluşun üst düzey temsilcisine ilişkin Büyükelçiliklerinin ilgili birimlerinden aldıkları bilgide, anılan kuruluşun üst düzey temsilcisinin daha önce de bu tarz toplantı, iş görüşmesi gibi organizasyonlar yapma girişiminde bulunmuş olduğu, ancak aslında Bangladeşli insanları yasadışı yollarla diğer ülkelere göndermek gibi amaçlarının olduğu/olabileceği, Büyükelçilik nezdinde de kurum temsilcisinin gayriresmî olarak kara listeye alındığı ve muteber bir kişi olmadığı bilgisinin edinildiği belirtilmektedir.

Bilgilerinizi rica ederiz.

PAYLAŞ