Bilgilendirme Sunumu Hk.

Ticaret Bakanlığı, Serbest Bölgeler, Yurtdışı Yatırım ve Hizmetler Genel Müdürlüğünden alınan bir yazıda, koronavirüs salgını neticesinde ülkemiz ihracatının sekteye uğramaması amacıyla ihraç ürünlerimizin taşınmasında alternatif güzergâhların oluşturulması ve özellikle demiryollarının payının arttırılmasının büyük önem arz ettiği ve ihracatçılarımızın bilgilendirilmesi amacıyla TCDD Taşımacılık A.Ş. ve TCDD'nin resmi operatörü olarak faaliyet gösteren Pasifik Eurasia firması ile yapılan çalışmalar kapsamında bir bilgilendirme sunumunun hazırlandığı ifade edilmektedir.

İhracatçılarımızın bilgileri rica olunur.

 

EK: Sunum

PAYLAŞ