Birleşik Krallık'a İhracatta Karşılaşılan İhracat Engellerinin İhracat Performansı Üzerindeki Etkisi Üzerine Yürütülen Anket Çalışması Hk.

Ticaret Bakanlığından gelen bir yazıda, Birleşik Krallık'a (İngiltere, İskoçya, Galler ve Kuzey İrlanda) ihracat yapan İhracatçı Firmalara hitaben hazırlanan ve Birleşik Krallık’a ihracatta karşılaşılan ihracat engellerinin tespit edilmesi ve ihracat performansı ile ilişkilendirilmesini amaçlayan  anket çalışması https://anketler.ticaret.gov.tr/index.cfm?ID=95  uzantısında yer aldığı belirtilmiştir. 

Katılımcıların 15 dakikasını alacak olan anket çalışması ile Birleşik Krallık'a ihracat yapan “Motorlu Araçlar ve Aksam Parçaları”, “Makine, Elektrikli Makine, Kablo”, “Tekstil-Hazır Giyim”, “Kıymetli Metaller”, “Plastik ve Mamulleri”, “Mobilyalar, Aydınlatma Cihazları”, “Tıbbi Cihazlar” başta olmak üzere ilgili tüm sektörlerde yer alan ihracatçı firmaların karşılaştığı ihracat engellerinin belirlenerek, ihracat performansı ile arasındaki ilişkinin ortaya konulması amaçlanmaktadır.

İlgili sektörlerde faaliyet gösteren Birleşik Krallık’a ihracat yapan İhracatçıların istifadesine sunulmak üzere anket çalışmasına geri dönüşlerin en geç  22 Ekim 2021 tarihine kadar yapılması önem teşkil etmektedir.

Birleşik Krallık’a ihracatta karşılaşılan ihracat engellerinin tespit edilmesi ve sonrasında ihracat performansının ölçümlenmesine yönelik hazırlanan soruların İşletme Yöneticisi yada İhracat Birim Sorumlusu tarafından değerlendirilerek, en uygun olan cevabın işaretlenmesi gerekmektedir. Gönüllü olarak “katılım” sağlanacak araştırmada sunulan anket sorularında güvenilir sonuçlara ulaşılabilmesi için ifadelerin samimiyetle ve eksiksiz cevaplandırılması önem teşkil etmektedir. 

Cevaplar toplu olarak değerlendirileceğinden lütfen isim ve iletişim bilgilerini belirtmeyiniz.

Not: Firefox veya Google Chrome kullanarak Anket Sorularını görüntüleyebilirsiniz. 

Çalışmaya yapacağınız önemli katkılardan ve göstereceğiniz hassasiyetten ötürü şimdiden teşekkür ederiz. 

Çalışma ile ilgili herhangi bir sorunuz olması durumunda sakalsize@ticaret.gov.tr eposta adresine tüm sorularınızı iletebilirsiniz.

 

Bilgilerinize sunulur.

 

PAYLAŞ