Brexit Sonrası Ticaret Semineri

TİM'den alınan bir yazıda, Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü’nden alınan bir yazıya atıfla; AB'den ayrılma (Brexit) süreci kapsamında Birleşik Krallık (BK) ile ticari ilişkilerimizin 1.1.2021 tarihine kadar Gümrük Birliği temelinde işlemeye devam edeceği, 2021 yılı itibariyle tercihli rejimin bir Serbest Ticaret Anlaşması çerçevesinde devam etmesine yönelik müzakerelerin halihazırda yürütüldüğü ifade edilmektedir.

Bahse konu yazıda devamla; tüm senaryolara hazırlıklı olunmasını teminen, STA'nın yürürlüğe girmemesi halinde ihracatçılarımızın Birleşik Krallık ile ticarette hangi uygulamalarla karşılaşacaklarına ilişkin olarak paydaşların bilgilendirilmesinin önem arz ettiği belirtilmektedir. Bu itibarla, sektör temsilcileri ile görüşmeler yapıldığı ve Bakanlığın internet sayfasında konuya ilişkin notlara yer verildiği bildirilmektedir.

Bu defa, Birleşik Krallık hükümetinin özel sektöre yönelik bilgilendirme çalışmaları kapsamında, muhtelif sektörler bazında 2021 yılında uygulanacak vergiler, teknik gereklilikler, gümrük prosedürleri gibi konuları kapsayan çevrimiçi seminerler tertip ettiği bilgisi edinildiği belirtilmektedir.

Bilgileri ve konuya ilişkin detaylı bilgi ve ücretsiz kayıt formlarına aşağıdaki linkten erişim sağlanabilmektedir.

Detaylı bilgi ve ücretsiz kayıt için : https://www.workcast.com/ControlUsher.aspx?cpak=2905552366482043&pak=2807339524439725&referrer=CHW 

Bilgilerinize sunulur.

PAYLAŞ