Brexit Sürecinde UKCA Sertifikası ve Tip Onayları

Sayın Sektör Temsilcisi

Ticaret Bakanlığından alınan bir yazıda, Londra Ticaret Müşavirliğinden alınan yazıya atıfla, Birleşik Krallık (BK) ve Avrupa Birliği (AB) arasında müzakere edilen “Çekilme Anlaşması” (Withdrawal Agreement) metninin henüz İngiliz Parlamentosu Avam Kamarası tarafından onaylanmamış olduğu; bu durumun BK’nın 29 Mart 2019 tarihinden itibaren 21 ay sürmesi öngörülen geçiş süreci devreye girmeden AB’den “anlaşmasız çıkışı” (no-deal Brexit) senaryosunun gerçekleşme ihtimalinin sürmesi anlamına geldiği belirtilmekte ve tip onayları ve UK Conformity Assessed (UKCA) sertifikalarıyla ilgili bilgiler iletilmektedir. Bahse konu bilgileri içeren not ekte yer almaktadır.

Ek : Bilgi Notu

 

PAYLAŞ