Bulgaristan Vize Uygulamaları Hk.

TİM'den gelen T.C. Ticaret Bakanlığının bir yazısında, T.C. Sofya Ticaret Müşavirliğinden alınan bir yazıya atıfla, Bulgaristan Bakanlar Kurulu'nun 12 Nisan 2023 tarihli Kararı kapsamında ülkenin vize rejiminde yapılan değişiklikle, Bulgaristan "C" tipi transit veya giriş vizesine gerek olmaksızın, Bulgaristan'a giriş yapabilmek veya ülkeden transit geçebilmek için, Schengen müktesebatını tam olarak uygulayan bir ülkeye girişte bir kez kullanılmış iki veya müteaddit girişli Schengen vizesi hamili olunması gerektiği kabul edildiği bildirilmektedir.

Mezkur yazıda, Türkiye ve Bulgaristan arasında 2007 yılında imzalanan "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Bulgaristan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında 10 Mart 1993 tarihinde Akdedilen Vize Anlaşması'nın Tadiline İlişkin Anlaşma"nın ikinci maddesi uyarınca ülkemiz vatandaşlarının girişlerinde aşağıdaki şekilde işlem yapıldığı ifade edilmektedir; 

• Bulgaristan "C" tipi transit/giriş vizesi olan veya Schengen müktesebatını tam olarak uygulayan bir ülkeye giriş için bir kez kullanılmış iki veya müteaddit girişli Schengen vizesi bulunan şoförlerin Bulgaristan’dan transit geçişlerine izin verilmektedir,

• Bulgaristan giriş vizesi olan veya Schengen müktesebatını tam olarak uygulayan bir ülkeye giriş için bir kez kullanılmış iki veya müteaddit girişli Schengen vizesi bulunan şoförlerin Bulgaristan’a yük boşaltmasına veya Bulgaristan’dan yük almasına izin verilmektedir,

• Bulgaristan "C" tipi transit/giriş vizesi olmayan ve Schengen müktesebatını tam olarak uygulayan bir ülkeye henüz giriş yapmamış Schengen vizesi sahibi şoförlerin Bulgaristan’dan transit geçişlerine bir deklarasyon ile müsaade edilmekte, bu kişilerin dönüşlerinde Schengen müktesebatını tam olarak uygulayan bir ülkeye giriş yaptıklarını ispat edememeleri halinde 500 Leva (yaklaşık 250 Euro) ceza uygulanmaktadır,

• Bulgaristan giriş vizesi olmayan ve Schengen müktesebatını tam olarak uygulayan bir ülkeye henüz giriş yapmamış Schengen vizesi sahibi şoförlerin Bulgaristan’a yük boşaltması veya Bulgaristan’dan yük alması durumunda, Schengen müktesebatını tam olarak uygulayan bir ülkeye giriş yaptıklarını dönüşlerinde ispat edememeleri halinde 500 Leva (yaklaşık 250 Euro) ceza uygulanmaktadır,

• İki veya müteaddit girişli Romanya vizesi ile Bulgaristan’dan transit Romanya’ya geçilmesine izin verilmektedir,

• Bulgaristan giriş vizesi olmayan iki veya müteaddit girişli Romanya vizesi sahibi şoförlerin bu vizeleri ile Romanya’ya giriş yapmış olmaları kaydı ile Bulgaristan’dan yük almalarına izin verilmektedir.

Uygulanan para cezasına itirazda bulunulmak istenilmesi halinde;

• Ceza tutanağın düzenlenmesinin akabinde 7 gün içerisinde ceza tutanağına, ceza kararının düzenlenmesinin akabinde 14 gün içerisinde ceza kararına itirazda bulunulabilmektedir.

• İtirazlar tutanağı ve kararı düzenleyen kurumlar nezdinde gerçekleştirilmektedir.

• İtirazda bulunulabilmesi için ödemenin yapılmamış olması gerekmektedir.

• İtirazda bulunulmak istenilmesi durumunda ödeme yapılmadan Bulgaristan’dan çıkılabilmekte, itirazlar Türkiye’den de yapılabilmektedir.

Uygulanan 500 Leva tutarındaki cezanın alt limit olduğu, ihlal sayısına göre bu miktarın artışın gösterebileceği belirtilmiştir.

 

Bilgilerinize sunulur.

PAYLAŞ