Çek Cumhuriyeti İnşaat Malzemelerine İlişkin Ulusal Düzenleme

Türkiye İhracatçılar Meclisinden (TİM) alınan bir yazıda, T.C. Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü tarafından iletilen  Prag Ticaret Müşavirliğinin yazılarına istinaden, Çek Cumhuriyeti’nde piyasaya sunulan belirli inşaat malzemeleri için teknik gereklilikleri belirleyen 163/2002 sayılı Tüzüğün; ürünlere uygunluk beyanı düzenlenmesi ve Çek Uygunluk İşareti iliştirilmesine dair hükümler ilave edilmek suretiyle tadil edildiği ve tadilat hükümlerinin 17 Nisan 2024 tarihinde Çek Kabinesi tarafından onaylandığı, 1 Ocak 2025 tarihinde de yürürlüğe gireceği beyan edilmektedir. 

Mezkûr yazıda; ilgili düzenlemede, Türkiye'de üretilen ürünlerin onaylanmış kuruluşlar tarafından gerçekleştirilen veya bunlara eşdeğer olarak kabul edilen testlere uygun olmaları halinde Avrupa Birliği veya Avrupa Ekonomik Alanı'nda üretilen ürünlerle aynı muameleyi görmesine imkân veren bir hükmün yer aldığı ifade edilmektedir. Ayrıca ilave bilgi için Prag Ticaret Müşavirliğine (prag@ticaret.gov.tr) yönlendirme yapılmasının faydalı olacağı belirtilmektedir. Bilgilerinize sunulur.

PAYLAŞ