Cezayir Uluslararası Mikro İşletmeler Fuarı

TİM'den gelen, T.C. Ticaret Bakanlığından alınan bir yazıda, Cezayir Büyükelçiliğinden alınan yazıya atıfla, 5-7 Eylül 2022 tarihlerinde Başkent Cezayir'de "Uluslararası Mikro İşletmeler Fuarı" düzenleneceği, sözkonusu fuarın gıda endüstrisi, işleme ve imalat endüstrisi, tarım, tekstil ve hazır giyim, hayvan yetiştiriciliği ekipmanları, yenilebilir enerji, ilaç ve eczacılık endüstrisi, balıkçılık ve su ürünleri ekipmanları, atık işleme, mekanik, plastik işleme ve dijital endüstri sektörleri ile ilgili olduğu; anılan fuara katılmayı arzu eden Türk şirketlerinin, Cezayir Dış Ticareti Teşvik Ulusal Ajansı'nın (ALGEX) internet adresinde (www.algex.dz) yer alan formu doldurması gerektiği; "dz.salon-microenterprise@algex.dz" e-posta adresinden ayrıntılı bilgi alınabileceği kaydedilmektedir.

Bilgilerinize sunulur.

 

PAYLAŞ