Cezayir'e Yapılacak İhracatlarda Teslim ve Ödeme Şekillerinde Değişiklik

Türkiye İhracatçılar Meclisi Genel Sekreterliğinden alınan bir yazıda; Ticaret Bakanlığından gelen, Cezayir Ticaret Müşavirliğimizden iletilen bilgi notuna atfen,

  • 1 Kasım 2019 tarihine kadar Cezayir'e yapılan tüm ihracatlarda teslim şekli CFR olması zorunluluk iken, CKD/SKD olarak Cezayir'e ihraç edilen cep telefonları ve elektrikli ev eşyalarının da (beyaz ve gri eşya) teslim şeklinin FOB olması uygulaması başlatıldığı,
  • Söz konusu ürünleri Cezayir'e ihraç edecek firmaların ihraç faturalarının FOB olarak düzenlenmesi ve kesilen faturalarda navlun ve sigorta ücretinin kesinlikle yansıtılmaması gerektiği
  • Anılan değişiklik ile ihraç konusu eşyaya ilişkin navlun ve sigorta masraflarının Cezayir'de mukim alıcı tarafından ödenmesinin hedeflendiği bildirilmektedir.

Bahse konu yazıda devamla, anılan ürünlerin (cep telefonu ve elektrikli ev eşyaları) ihracat bedelleriyle ilgili ödemelerin 1 (bir) yılı aşmamak kaydıyla en az 9 (dokuz) ay vadeli olarak yapılmasının öngörüldüğü; dolayısıyla, bu ürünlerin ihracat bedellerinin daha önce peşin olarak (akreditif ve vesaik mukabili ödeme şekliyle) tahsili mümkün iken bu değişiklik neticesinde tahsilatların bir yılı geçmeyen vadeyle mümkün olabileceği, Cezayir'e ihracatlarda teslim şeklinin FOB olması uygulamasının 31/12/2019 tarihinden sonra diğer tüm eşyalar için geçerli olacağı hususunun Cezayir Maliye Bakanlığı tarafından Cezayir'de faaliyet gösteren bankalara duyurulduğu ifade edilmektedir.

Ayrıca, söz konusu uygulamanın Cezayir'e yönelik taşımacılık yapan firmalarımız ile özellikle Cezayir'e elektrikli ev aletleri (beyaz ve gri eşya) ihracatı yapan firmalarımızı olumsuz etkileyebileceği; zira, CKD/SD olarak ihraç edilen elektrikli ev eşyaların ihracat bedellerinin bir yılı geçmeyen vadeyle yapılmasının anılan firmalarımıza ek finansman yükü getireceğinin öngörüldüğü belirtilmektedir.

İhracatçılarımızın bilgileri rica olunur.

PAYLAŞ