Çin'de Dolandırıcılık Vakaları

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Genel Sekreterliğinden alınan bir yazıda; T.C. Ticaret Bakanlığının bir yazısına atfen, özellikle son bir yıllık dönemde hammadde/ ara mamul fiyatlarının tüm dünyada aşırı ölçüde artmış bulunduğu; diğer taraftan Çin Halk Cumhuriyeti (ÇHC)'nin çinko, bakır, demir gibi hammadde ve ara mamullerinin dünyadaki en büyük tüketicisi ve ülkedeki piyasa ve ihracat fiyatlarının dünya piyasası ile uyumlu seyrettiği belirtilmektedir.

Anılan yazının devamında, Pekin Ticaret Müşavirliğinden alınan bir yazıya atıfla, son zamanlarda, bazı Çinli firmaların, pek çok firmamızı, hammadde ve ara mamulleri piyasa ortalamasının oldukça altında bir fiyatla temini taahhüdü ve peşin ödeme veya büyük miktarlarda avans ödemesi yoluyla dolandırmış oldukları ifade edilmekte, konuya ilişkin olarak firmalarımızın, gerek Müşavirliğimizce gerekse Müşavirliğimiz aracılığı ile Bakanlıkça birçok kez uyarılmış olmasına karşın söz konusu vakaların devam ettiğinin gözlemlendiği belirtilmektedir.

Yazıda devamla, son olarak Çinli bir firma tarafından yine bir firmamızın dolandırılmış olduğundan bahisle konunun takibinin ilgili Çin kurumları nezdinde gerçekleştirilmekte olduğu belirmiştir. Yazıda ayrıca, geçtiğimiz hafta Müşavirliğimizle irtibata geçen diğer iki firmamızın da, bir Çinli firmadan bakır almak istemeleri ve muhatap firma hakkında istihbarat talep etmeleri sonucu firmalarımıza e- posta ve telefon yoluyla acilen ulaşıldığı ve kendilerine gerekli uyarı ve bilgilendirmenin yapıldığı belirtilmektedir.

Bu çerçevede, konunun önemine binaen Çin ile ticaret yapacak firmalarımızın, kendilerine ulaşan emtia satış talepleri konusunda öncelikle bu ülkedeki temsilcilerimizle irtibata geçmeleri önem arz etmektedir.

 

Bilgilerinize sunulur.

PAYLAŞ