Covid-19 Krizine Yanıt ve Dayanıklılık Projesi

TİM'den alınan bir yazıda T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından iletilen bir yazıya atıfla, Sanayi Bakanlığı ve Milletler Kalkınma Programı (UNDP) işbirliğinde yürütülen Covid-19 Krizine Yanıt ve Dayanıklılık Projesi kapsamında, ulusal ve yerel düzeydeki paydaşlarla istişare halinde krizden en çok etkilenen sektörlere yönelik bölgesel analiz ve raporlama çalışmalarının yürütüldüğü bildirilmektedir.
 
Yazıda devamla, anılan proje kapsamında; gıda, turizm, lojistik, makine, tekstil ve otomotiv sektörlerinin öncelikli sektörler olarak belirlendiği, belirlenen bu sektörlerdeki KOBİ’lerin görüşlerine de anket yoluyla başvurulmasının planlandığı ifade edilmekte olup, http://www.ex-point.org/undpsmesurvey.html  linkinde  yer alan anketi dolduran KOBİ’lerin proje kapsamında verilecek teknik eğitim ve danışmanlık hizmetlerinden öncelikli olarak yararlandırılacağı belirtilmektedir.
 
Bilgilerinize sunulur.
PAYLAŞ