Cumhurbaşkanlığı Kararları

Sayın Sektör Temsilcisi,

Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan T.C. Ticaret Bakanlığı'nın bir yazısında, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi Kararları'nın iç hukukumuza aktarılmasını teminen 1167, 1169, 1170 ve 1171 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararları'nın 25 Haziran 2019 tarih ve 30812 sayılı Resmi Gazete'de yayımlandığı ifade edilmektedir.

Bahse konu kararlarla ilgili derlenen özet bilgi notu ekte sunulmuştur.

Firmalarımızın bilgilerine sunulur.

Ek: 1167,1169,1170 ve 1171 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararları Özeti

 

PAYLAŞ