D-8 Üye Ülkelerine Verilen Danışmanlık Hizmeti

TİTCK'dan alınan bir e-postada, D-8 üye ülkelerine verilen danışmanlık hizmeti ile ilgili bilgilere değinilmekte olup, D-8 Ekonomik İşbirliği Teşkilatı’ndan alınan ve ekte yer alan belgelerde D-8 üye ülkelerinde sağlık hizmetlerinin kalitesinde, erişimde sorunlar yaşandığı ve bu ülkede yaşayan dezavantajlı grupların medikal ürünlere erişimini ve satın alınabilirliğini zayıflatan sağlık piyasası başarısızlıkları olduğuna değinilmekte; İslam Kalkınma Bankası Grubu (IsDBG), D-8 Sağlık ve Sosyal Koruma Programı Sekretaryası'nın üye ülkeler arasında sağlık ve ticaret alanlarında sağlık piyasalarını canlandırmak amacıyla kurumsal ve insani kapasite oluşturmak için danışmanlık hizmetlerini finanse etmek amacıyla idari bütçe onayladığı belirtilmektedir.

Yazıda devamla, söz konusu danışmanlık hizmetine talip olan uzmanlardan D-8 üye ülkelerinde yaşanan sorunlardan hareketle; ticari ve bölgesel işbirliği fırsatlarını ve yenilikçi harmanlanmış finansman mekanizmalarını belirlemek, üye ülkeler içinde veya arasında tanımlanan sağlık pazarı, kapasite ve ticaret engellerini ele alan eylem ve stratejik müdahalelerin kapasite geliştirme programlarını birlikte geliştirmek, tedavi edici mallar sağlık pazarlarını yenilikçi finansman ile canlandırmak gibi hedeflere ulaşmada çözüm ve strateji üretmeleri beklendiği ifade edilmektedir.

İlgilenen firma temsilcilerinin  söz konusu kadrolara talip olması halinde halinde, ekli belgede yer alan teknik ve kayıt formunu 22 Aralık 2020 Saat 16.00'ya kadar doldurarak belirtilen e-posta adresine iletmeleri rica olunur.

Ek: İlgili Belgeler

PAYLAŞ