Dahilde İşleme İzin Belgelerine Ek Süre Verilmesi Hk.

22.01.2019 tarihli ve 30663 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren (ihracat: 2019/1) sayılı Tebliğ ile (İhracat: 2006/12) sayılı Dahilde İşleme Rejimi Tebliği'ne Geçici 33. Madde eklenmiştir.

Bu madde ile; dahilde işleme izin belgeleri/dahilde işleme izinlerine ilişkin ek süre almak isteyen firmalarımız, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce düzenlenmiş dahilde işleme izin belgelerine/dahilde işleme izinlerine (taahhüt hesapları müeyyideli kapatılan ancak, müeyyideleri kısmen de olsa tahsil edilmemiş olanlar dahil), bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 3 ay içerisinde (21.04.2019 son müracaat tarihi) Ticaret Bakanlığına müracaatta bulunulması kaydıyla, bu müracaatın uygun görüldüğü tarihten itibaren belge/izin orijinal süresinin yarısını geçmemek üzere ilave süre alabileceklerdir.

İhracatçılarımızın bilgileri rica olunur.

22.01.2019 tarihli ve 30663 sayılı Resmi Gazete:

http://www.resmigazete.gov.tr/main.aspx?home=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2019/01/20190122.htm&main=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2019/01/20190122.htm​

PAYLAŞ