Destek Başvuru Sürelerinin Uzatılması

T.C. Ticaret Bakanlığı Serbest Bölgeler, Yurtdışı Yatırım ve Hizmetler Genel Müdürlüğü'nden Birliğimize iletilen bir yazıda, bilindiği üzere, yararlanıcılar veya işbirliği kuruluşlarınca incelemeci kuruluşa yapılacak destek başvurularına ve destek başvurusu kapsamında yapılan inceleme neticesinde tespit edilen eksik bilgi, belgelerin ibrazına ilişkin süreler; 2015/8 sayılı Döviz Kazandırıcı Hizmet Ticaretinin Desteklenmesi Hakkında Kararın Uygulama Usul ve Esasları Genelgesinin 34 üncü ve 2015/9 sayılı Döviz Kazandırıcı Hizmet Sektörleri Markalaşma Destekleri Hakkında Kararın Uygulama Usul ve Esasları Genelgesinin 29 uncu maddeleri ile düzenlenmekte olup mezkûr sürelerin
aşılması halinde başvuruların destek kapsamında değerlendirilmesinin mümkün bulunmamadığı ifade edilmektedir.

Anılan yazıda devamla, diğer taraftan, Çin Halk Cumhuriyeti’nin Vuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüs (COVID-19) salgını; 11 Mart 2020 tarihi itibariyle Dünya Sağlık Örgütü tarafından pandemi olarak ilan edildiği, bu açıdan, ülkemiz de dâhil olmak üzere birçok ülkeye yayılarak küresel bir hal alan salgın nedeniyle; yukarıda maruz Kararlar kapsamında destek başvurusunda bulunacak ya da talep edilen eksik bilgi ve belgeleri sunacak olan yararlanıcı ve işbirliği kuruluşlarının, gerekli olan belgeleri ilgili şirket/kurum/kuruluş/Ticaret Müşavirlikleri veya Ataşeliklerinden temin etme noktasında bir takım zorluklar yaşayabileceklerinin değerlendirildiği belirtilmiştir.

Yazıda devamla, bu itibarla, söz konusu Genelgelerin ilgili maddeleri kapsamında; T.C. Ticaret Bakanlığı Serbest Bölgeler, Yurtdışı Yatırım ve Hizmetler Genel Müdürlüğü, özel ve zorunlu durumlar ile mücbir sebep hallerinde ortaya çıkacak hususları inceleyip sonuçlandırmaya yetkili kılınmış olup yararlanıcıların ve işbirliği kuruluşlarının gerçekleştirecekleri destek başvurusu ya da eksik belge ibrazında yaşanabilecek hak kayıplarının önlenmesini teminen; yukarıda maruz pandemi ilanının, özel ve zorunlu durum ile mücbir sebep hali kapsamında değerlendirilerek destek başvuru süresi ya da eksik tamamlama süresi 11 Mart 2020 ile 30 Haziran 2020 tarihleri (bu tarihler dahil) arasında dolan hak sahipleri için söz konusu tarihlerin (destek başvuru tarihi, eksik tamamlama tarihi) 27 Temmuz 2020 olarak uygulanması suretiyle ek süre verilmesinin uygun bulunduğu ifade edilmiştir.

Konuyla ilgili firmalarımızın bilgileri rica olunur.

PAYLAŞ