Destek Yönetim Sistemi (DYS)

T.C. Ticaret Bakanlığından alınan bir yazıda, Bakanlık tarafından yürütülmekte olan Dâhilde İşleme Rejimi, Hariçte İşleme Rejimi, Vergi Resim Harç İstisnası Belgeleri ve Belgesiz İhracat Kredileri ile mal ve hizmet ihracatına yönelik Ticaret Bakanlığınca uygulanan devlet yardımlarına ilişkin başvuru, değerlendirme ve sonuçlandırma süreçlerinin Destek Yönetim Sistemi (DYS) üzerinden yürütülmesi usulüne geçilmekte olduğu ifade edilmektedir. Bununla birlikte mal ihracatına yönelik devlet desteklerini düzenleyen Karar ve Tebliğlerin mer’i Genelgelerinin yürürlüğünün 31/12/2020 (bu tarih dâhil) tarihine kadar uzatıldığı belirtilmektedir.

Bu çerçevede yapılan çalışmalar sonucunda; 2008/2 Sayılı Tasarım Desteği Hakkında Tebliğe ait Uygulama Usul ve Esasları ile Destek Yönetim Sistemi Üzerinden İşleyişine Dair Genelgenin hükümleri çerçevesinde 01.01.2021 (bu tarih dahil) tarihinden itibaren yapılacak tüm başvuruların sadece Destek Yönetim Sistemi üzerinden alınacağı, 01.01.2021 (bu tarih dahil) tarihinden itibaren KEP üzerinden müracaatın kesinlikle kabul edilmeyeceği vurgulanmaktadır.

Ancak; 2008/2 sayılı Tasarım Desteği Hakkında Tebliğ kapsamında 31/12/2020 (bu tarih dahil) tarihi itibariyle sonuçlandırılmamış destek başvurularının , 31/12/2020 (bu tarih dahil) tarihine kadar yapılan başvurulara ilişkin tüm iş ve işlemlerin ve 31/12/2020 (bu tarih dahil) tarihine kadar destek kapsamına alınma başvurusu yapılan, onaylanan ve destek süresi devam eden Tasarım ve Ürün Geliştirme Projeleri, Tasarımcı Şirketi ve Tasarım Ofisleri ile İşbirliği Kuruluşları tarafından düzenlenen tasarım yarışması organizasyonlarına ilişkin tüm iş ve işlemlerin, mezkûr Tebliğde belirtilen destek süreleri tamamlanana kadar 2008/2 Sayılı Tasarım Desteği Hakkında Tebliğe İlişkin Uygulama Usul ve Esaslarına ait Genelge çerçevesinde sonuçlandırılacağı belirtilmektedir.

Bununla birlikte, ayrıca 01/01/2021 (bu tarih dahil) tarihinden itibaren Destek Yönetim Sistemi üzerinden 2008/2 sayılı Tebliğ çerçevesinde yapılacak olan başvurularda, başvuru sahibi şirketler ve İşbirliği Kuruluşlarının Destek Yönetim Sistemi’nde yararlanıcı olarak tanımlı olmalarının zorunlu tutulduğu ifade edilmektedir. 

Destek Yönetim sistemine ilişkin detaylı bilgi ve başvuru evrakları  T.C. Ticaret Bakanlığı  internet sitesinde yer almaktadır.

Bilgilerinize sunulur.

PAYLAŞ