Destek Yönetim Sistemi

T.C. Ticaret Bakanlığından alınan bir yazıda,  Bakanlık tarafından yürütülmekte olan Dâhilde İşleme Rejimi, Hariçte İşleme Rejimi, Vergi Resim Harç İstisnası Belgeleri ve Belgesiz İhracat Kredileri ile mal ve hizmet ihracatına yönelik Bakanlığımızca uygulanan devlet yardımlarına ilişkin başvuru, değerlendirme ve sonuçlandırma süreçlerinin Destek Yönetim Sistemi (DYS) üzerinden yürütülmesi usulüne geçildiği, mal ihracatına yönelik devlet desteklerini düzenleyen Karar ve Tebliğlerin mer’i Genelgelerinin yürürlüğünün 31/12/2020 (bu tarih dâhil) tarihine kadar uzatıldığı belirtilmektedir.

Yazıda devamla, bu çerçevede yapılan çalışmalar sonucunda; 2010/6 Sayılı Yurt Dışı Birim, Marka ve Tanıtım Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Tebliğe ait “Yurt Dışı Birim, Marka ve Tanıtım Faaliyetlerinin Desteklenmesi ile Destek Yönetim Sistemi Üzerinden İşleyişine İlişkin Genelge” ve “Türkiye Ticaret Merkezlerinin Desteklenmesi ile Destek Yönetim Sistemi Üzerinden İşleyişine İlişkin Genelge”nin hükümleri çerçevesinde 01.01.2021 (bu tarih dahil) tarihinden itibaren yapılacak tüm başvuruların sadece Destek Yönetim Sistemi üzerinden alınacağı, 01.01.2021 (bu tarih dahil) tarihinden itibaren KEP üzerinden yeni müracaat kesinlikle kabul edilmeyeceği aktarılmaktadır.

Ancak; 2010/6 sayılı Tebliğ kapsamında 31/12/2020 (bu tarih dahil) tarihi itibariyle sonuçlandırılmamış destek başvuruları ile 31/12/2020 (bu tarih dahil) tarihine kadar Yurt Dışı Birim Marka ve Tanıtım Faaliyetlerinin Desteklenmesine İlişkin Genelge çerçevesinde yapılan başvurulara ilişkin tüm iş ve işlemlerin  Yurt Dışı Birim Marka ve Tanıtım Faaliyetlerinin Desteklenmesine İlişkin Genelge çerçevesinde sonuçlandırılacağı belirtilmektedir.

Yine 2010/6 sayılı Tebliğ kapsamında 31/12/2020 (bu tarih dahil) tarihi itibariyle sonuçlandırılmamış destek başvuruları ile 31/12/2020 (bu tarih dahil) tarihine kadar Türkiye Ticaret Merkezlerinin Desteklenmesine İlişkin Genelge çerçevesinde yapılan başvurulara ilişkin tüm iş ve işlemlerin Türkiye Ticaret Merkezlerinin Desteklenmesine İlişkin Genelge çerçevesinde sonuçlandırılacağı  ayrıca 31/12/2020 tarihine kadar (bu tarih dahil) kadar “Türkiye Ticaret Merkezlerinin Desteklenmesine İlişkin Genelge” çerçevesinde kapsama alınma başvurusu iletilen ve/veya kapsama alınan TTM projelerine ilişkin tüm iş ve işlemlerin söz konusu projeler tamamlanana kadar “Türkiye Ticaret Merkezlerinin Desteklenmesine İlişkin Genelge” çerçevesinde sonuçlandırılacağı vurgulanmaktadır.

Öte yandan 01/01/2021 (bu tarih dahil) tarihinden itibaren Destek Yönetim Sistemi üzerinden 2010/6 sayılı Tebliğ çerçevesinde yapılacak olan başvurularda, başvuru sahibi şirketlerin ve İşbirliği Kuruluşlarının Destek Yönetim Sistemi’nde yararlanıcı olarak tanımlı olmaları zorunlu tutulmaktadır.

Destek Yönetim sistemine ilişkin detaylı bilgi ve başvuru evrakları Bakanlık internet sitesinde  yer almakta olup, bahse konu uygulama firmalarımızın bilgilerine sunulur.
 

PAYLAŞ