Dış İlişkiler ve Avrupa Birliği Hk.

Türkiye İhracatçılar Meclisinden alınan T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğünün bir yazısında, pandemi sonrasında ekonomik toparlanma ile birlikte yükselen sanayi üretimi ve küresel ısınma nedeniyle alternatif kaynaklarından üretilen enerjinin azalmasının tüm dünyada enerji tedarik sisteminde sorunların oluşmasına sebep olduğu, ülkemizin en önemli doğalgaz tedarikçilerinden İran'dan gelen doğalgaz hattında yaşanan teknik arıza nedeniyle doğalgaz arzındaki azalmanın hem doğalgaz hem de elektrik tüketiminin planlaması dâhilinde azaltılması gereğini ortaya çıkardığı, bu nedenle sanayi kuruluşlarımızın doğal gaz ve elektrik kullanımında kesinti ihtiyacının hâsıl olduğu ifade edilmektedir.

Bakanlıklarının konuyla ilgili paydaşlar ile süreci yakından takip ederek gerekli çalışmaları yaptığı, kesinti planlaması yapıldığı ve abonelerin bilgilendirildiği belirtilmektedir. Bu bağlamda, ihracatçılarımızın ihtiyaç duyması halinde yabancı muhataplarına iletmeleri için resmi mektup hazırlandığı bildirilmiş olup yabancı muhataplarını konu hakkında bilgilendirmek isteyen ihracatçılarımızın bahse konu mektubun temini için selim.sahin@immib.org.tr e-posta adresinden talep etmeleri gerekmektedir.

 

Bilgilerinize sunulur.

PAYLAŞ